BOS S.A. – Solidny Pracodawca 2005

Kryteria, jakimi kierowała się Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli kolegium redakcji, organizacji zewnętrznych i niezależnych ekspertów, to przede wszystkim tzw. wskaźnik solidności zatrudnienia, w którym brano pod uwagę takie kwestie jak: warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne, inwestycje Banku w podnoszenie kwalifikacji pracowników,   bogaty pakiet socjalny, a także opinie zewnętrzne o Banku.

Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku przyznawany jest firmom w kategoriach; regionalnej i ogólnopolskiej. Bank Ochrony Środowiska S.A. otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy 2005 w kategorii ogólnopolskiej, tym samym Kapituła Konkursu uznała BOŚ S.A. za ambasadora solidności zatrudnienia – pracodawcę, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem pracowników.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 27 kwietnia w siedzibie BOS S.A. w Warszawie ul. Jana Pawła II,12 Bank Ochrony Środowiska S.A. zatrudnia  1700 pracowników, w tym wysokiej klasy specjalistów z zakresu inżynierii finansowej oraz ochrony środowiska.  Dysponuje siecią stu placówek zlokalizowanych we wszystkich większych miastach.

BOŚ S.A.,  w tym roku obchodzi 15-lecie swojego istnienia, powstał jako jeden z głównych filarów struktury finansowania ochrony środowiska w Polsce i to zadanie realizuje przez cały okres swego istnienia. To jest jego misją, która wyróżnia go spośród innych banków w kraju, a nawet w świecie.

W okresie 15 lat  swojej działalności BOŚ S.A. udzielił ponad 37 tysięcy kredytów na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych w kwocie przekraczającej 6 mld zł. Wartość zadań zrealizowanych w ochronie środowiska przy udziale tych kredytów   wyniosła prawie 25 mld zł. W ostatnich 5 latach kredyty proekologiczne BOŚ S.A. stanowiły średnio 4,5 % wszystkich nakładów na ochronę środowiska w kraju. Dzięki tym kredytom powstało ponad 19 tys. inwestycji przyczyniających się do poprawy jakości wody, gleby, powietrza oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju (m.in. wybudowano oczyszczalnię ścieków w Grudziądzu, zmodernizowano elektrownię Turów. Obecnie realizowana jest największa inwestycja w ochronie środowiska finansowana ze środków unijnych i NFOSiGW oraz WFOSiGW w Szczecinie z udziałem BOS S.A., „Poprawa jakości wody w Szczecinie”).

Tę ekologiczną misję BOŚ S.A. będzie  kontynuował w następnych latach. BOŚ S.A. rozwija się, przybywa mu klientów. W ostatnim roku liczba klientów detalicznych obsługiwanych przez Bank przekroczyła 140 tys., o 9,5 % wzrosła liczba klientów korzystających z kredytów ekologicznych. Ponad 33% samorządów współpracuje z Bankiem. W ciągu 15 lat swej działalności BOŚ dołączył do banków, które rozwijają i unowocześniają swoją infrastrukturę. W ostatnich latach Bank nie tylko zwiększył   liczbę oddziałów operacyjnych, lecz również wprowadził nowe kanały handlowe – Internet i call center  (ponad 50 tys. klientów indywidualnych korzysta z systemu bankowości internetowej). Rozpoczął też wdrażanie Centralnego Systemu Informatycznego. Od 1 marca br. Bank wzbogacił swoją ofertę dla małych i średnich firm o nowy pakiet internetowy iBOSS, w ramach którego, klienci mogą za pośrednictwem internetu zarządzać rachunkami, kartami, lokatami i kredytami. W ramach pakietu iBOSS  klient ma   także możliwość skorzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego (obecnie jest to najlepsza forma zabezpieczenia realizowanych transakcji oraz użytkowników systemu). Już 1 grudnia 2005r.  Bank udostępnił swoim klientom w ramach oferowanego systemu elektronicznej bankowości korporacyjnej (BOSCOM) bezpieczny podpis elektroniczny. Stawia to Bank Ochrony Środowiska S.A. w pozycji pierwszego banku w Polsce, który wprowadził ten instrument do swojej oferty produktowej. Są to tylko najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe Banku. 

Po 15 latach budowy wartości i pozycji Banku Ochrony Środowiska S.A., Bank stanowi  obecnie znaczący element systemu bankowego w Polsce zajmując 14-te miejsce pod względem wielkości sumy bilansowej w gronie działających w kraju 60 banków komercyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *