Jarmark w Kiermusach – 3.09.2006 r.

Przy Jantarowym Kasztelu gdzie Dziedzic siedzi, stóg siana ma stanąć pod okiem gawiedzi. Wznoszenie stogu wspomoże dziatwa uboga, którą Dziedzic gości wedle słowa Boga. Po tych zmaganiach i pewnym zwycięstwie każdy z Wać Państwa na nagrodę zasłuży. Dziedzic w swej wielkiej gościnności zamierza, wielkie pieczenie ziemniaka rozpocząć. Ognisko zapewne będzie bardzo srogie, bo i zapałka metrowej jest wielkości. Najmniejsza dziatwa w ilości trzech dzieci, metrową zapałką ogniska ducha wznieci.

Przy naszej zabawie goście będą zacni, strzec będą stogu i jego wielkości. Wać Pan Fajbusiewicz co herbu jest w czele i na głównej ławie sędziego siedzi. Przybędą także Wać Panowie drodzy Buczkowski i Drozda, co po prawicy siedzą i jakoż pomocni sędziowie potwierdzą wielkość stogu siana dla naszego Pana.

Cóż za atrakcyje mogą nas czekać jeszcze ? Ani chybi wielki zaszczyt Dziedzicowi sprawi Piękna Dama Dworu co w Kiermusach się zjawi. Wielmożna to Pani Jolanta po mężu Kwaśniewską zwana, co dziatwę każdą kocha i szacunkiem wielkim przez nich jest obdarowana. Przybędzie z dziatwą co opieką otacza a ugościć ich można w domu  Bartnika lub Tkacza. Pobijemy Guinessa z dziatwy pomocą by zobaczył każdy co jest naszą mocą.

Przy tej okazji jak w każdą niedzielę co miesiąc kolejny rozpoczyna w roku, Jarmark Staroci i Ręcznego Dzieła gościć będzie wystawców blisko trzystu chłopów. Pośród nich będą garncarze, kowale kupcy i piekarze a także młynarze. Wielu innych wystawców na Czarciej Polanie, każdej pierwszej niedzieli spotkasz na wystawie. Każdy dla siebie znajdzie coś miłego a wszystko się zacznie od rana białego. Gdy dziesięć razy Kogut już zapieje przygrywać Wam będzie kapela wesele. Kapela Jankielem z Karczmy Rzym zwana jak w każdą niedzielę śpiewać będzie od rana. Śpiewać też będą o anielskim głosie dziewice znad Biebrzy o złocistym włosie. Ów Dziewice Rybciami z Kiermus się nazwały i zewsząd płyną dla niewiast pochwały Na głodnych czeka wiele specjałów na Jarmarku karkówka i kiełbasa smażona a w Karczmie szynka i golonka pieczona. Ogórków kiszonych i smalcu naszego nie zabraknie żadnemu gościowi strudzonemu. Palcówka kiermusówka przysmak regionalny każdemu zasmakuje kto tylko spróbuje.

Jakoż Dziedzic Dworu z Kiermusiańskich włości, oczekiwać będzie znamienitych gości. Ów dzień jest szczególny dla przyjaciół Dworu, przeto pędźcie wszyscy do naszego Dworu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *