Wystawa Czarni mnisi – klasztory benedyktyńskie w Tyńcu i Staniątkach

Obecnie otwierana wystawa i dostępna dwa lata temu  „Ora et labora – dziedzictwo cystersów w Polsce”  mają na celu ukazanie tradycji i bogatego dziedzictwa zakonów (cystersów i benedyktynów), których dzieje ściśle splatały się z historią Wieliczki i żup krakowskich (tj. kopalni  soli i warzelni w Wieliczce i Bochni).

Na wystawie prezentowane będą liczne dokumenty, rękopisy i starodruki, oraz obrazy, sztychy, rzeźby a także naczynia i szaty liturgiczne. Prawdziwą ozdobą wystawy będą  średniowieczne wyroby złotnicze – złote i srebrne kielichy, pateny, relikwarze i monstrancje – pochodzące ze skarbca opactwa tynieckiego, a przechowywane obecnie w tarnowskiej katedrze.

Tytuł wystawy nawiązuje do średniowiecznej nazwy benedyktynów, których ze względu na kolor ich habitów nazywano „mnichami czarnymi”. Wystawa pokaże dzieje tego zgromadzenia na ziemiach polskich kładąc szczególny akcent na dwa klasztory, znajdujące się najbliżej Wieliczki: w Tyńcu i Staniątkach. Opactwa te zarazem należały do najznamienitszych i najbogatszych w dawnej Polsce. Otwarcie   ekspozycji    będzie   uświetnione    koncertem    chorału    gregoriańskiego w wykonaniu benedyktynów z Tyńca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *