Communico Ergo Sum w Pałacu Kultury i Nauki

Komunikacja w odniesieniu do ludzi oznacza "porozumiewanie się". Jest to kluczowe słowo dla cywilizacji XXI wieku. W dobie globalizacji, gdy informacja zyskała wartość ekonomiczną, skuteczne komunikowanie się prowadzi do sukcesu. Otaczający nas świat jest przede wszystkim światem społecznym, w którym występują różnorodne kontakty, relacje, więzi interpersonalne. Za sprawą komunikowania się, ludzie budują przestrzeń społeczną.

Dlatego tak istotna w dzisiejszych czasach jest zdolność rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Zakłócenia w skutecznym porozumiewaniu się rodzą konflikty i prowadzą do nieporozumień.

Wystawa jest nie tylko multimedialna, ale i interaktywna, uczy poprzez eksperyment i zabawę. Twórcy ekspozycji główny nacisk położyli na pobudzenie kreatywności widzów, na pomoc w zdobywaniu wiedzy o otaczającym świecie i poznaniu samego siebie. Każdy ze zwiedzających, dzięki wystawie, poszerza swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z komunikacją, zastanawia się, zadaje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. Takie zadania stawiają sobie autorzy i organizatorzy wystawy, taką formę edukacji proponują wszystkim, którzy zechcą aktywnie uczestniczyć w tej prezentacji.
 
Wystawa "Communico Ergo Sum" pochodzi z Citta della Scienza w Neapolu – najnowocześniejszego ośrodka wystawowego Włoch. Patronat honorowy nad wystawą objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Wystawa czynna od 16 listopada 2006 do 15 września 2007.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *