MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA naukowo – szkoleniowa zaproszenie

Tematyka:
• Współczesne zagrożenia zdarzeniami masowymi
• Zarządzanie miejscem zdarzenia masowego
• Funkcjonowanie szpitala w przypadku zdarzenia masowego
• Postępowanie medyczne wobec ofiar zdarzenia masowego
• Środki medyczne, chemioprofilaktyka i chemioterapeutyki w sytuacjach zdarzenia masowego
• Ewakuacja medyczna, dekontaminacja
• Wykrywanie czynników broni masowego rażenia w sytuacjach masowych

Organizatorzy:
• 1 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
http://www.1szw.pl
• Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. generała Karola Kaczkowskiego
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania ZagroŜeń w Puławach
http://www.wihe.pulawy.pl

Stowarzyszenie Polskich Mediów objęło wydarzenie patronatem medialnym.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w konferencji oraz propozycji wystąpień plenarnych.

Miejsce konferencji
Hotel "Huzar
20-043 Lublin
ul. Spadochroniarzy 7

Termin zgłoszeń wystąpień plenarnych i plakatowych – 15 kwietnia 2009r.

Termin zgłoszeń uczestnictwa – 15 maja 2009r.

Koszt uczestnictwa – 300 zł
(uczestnictwo, materiały konferencyjne, impreza towarzysząca)

Wpłaty na konto 44 1240 6247 1111 0000 4975 3509

Proponowane miejsca zakwaterowania (rezerwacja we własnym zakresie):
Hotel „Huzar”
ul. Spadochroniarzy 7
20-043 Lublin
Tel./ fax  (81) 533 05 36 
http://www.hotelhuzar.pl/

Hotel „Młyn”
Al. Racławickie 23A
Lublin 20-034
Tel.  (81) 536 70 20  fax (81) 536 70 21
http://www.hotel-mlyn.com.pl/

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym:
Kpt. lek. wet. Anna ROSZKOWIAK
tel.  (81) 551-98-03  fax (81) 551-98-54
CA MON 519-803 fax 519-854
Mjr Wojciech MAZUR
tel.  (81) 718-32-88  fax (81) 718-32-89
CA MON 183-288 fax 183-289
Kontakt:

Uczestnictwo, sprawy ogólne
e-mail: konferencja2009@wihe.pulawy.pl

Sponsorzy – uczestniczy komercyjni
e-mail: konferencjafirmy2009@wihe.pulawy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *