NA PRZEDSIEBIORCÓW – CZEKAJA PIENIADZE Z DOTACJI UNIJNYCH

Program szkolenia jest dostosowany do wiedzy i umiejetnośœci osób, które nie mają doœświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy.

Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy oraz informacji praktycznych z zakresu aplikowania o fundusze unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w latach 2007-2013.

Uczestnicy po zakończeniu jednodniowego szkolenia mają mozliwość bezpłatnych indywidualnych konsultacji z trenerem przez kolejne 30 dni.

Ramowy Program Szkolenia

1. Przedstawienie tematyki szkolenia i podział na grupy wg. zainteresowań.

2. Regionalne Programy Operacyjne i Program Operacyjny Kapital Ludzki w latach 2007-2013 – wprowadzenie.

3. Opis priorytetów programowych:
a. cele priorytetów,
b. beneficjenci,
c. działania,
d. typy projektów podlegające wsparciu.

4. Procedura wyboru projektów.

5. System zarzżdzania i wdrażania,– rola poszczególnych instytucji.

6. Omówienie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przygotowania projektu:
a. wniosek
b. studium wykonalności/ biznes plan
c. załączniki do wniosku.

7. Praktyczne warsztaty w grupach wybrane elementy wniosku i biznes planu.

8. Przeglad wybranych zapisów dotyczących realizacji i rozliczenia dotowanych projektów –wskazówki istotne w ramach przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

9. Dyskusja moderowana – Jak zwiekszyc szanse na pozyskanie dofinansowania?

10. Konsultacje z trenerem.

Najbliższe terminy szkoleń w Warszawie:

4 czerwca 2009 r.

9 czerwca  2009 r.

AKREDYTACJA NA:
http://www.polskiemedia.org/formularze/przedsiebiorcy

Sekretariat
STOWARZYSZENIA POLSKICHMEDIOW
www.polskiemedia.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *