Powiat dziesięciolecia – powiat słupski najlepszy

Trudno się dziwić, że powiat słupski zajmuje pierwsze miejsce. Poszczycić się może dobrze rozwiniętą strefą ekonomiczną, pięknymi zakątkami natury, wieloma zabytkami i miejscami, których nie da się opisać w kilku zdaniach. Proinwestycyjna polityka władz powiatu przyczyniła się do tego, że tereny dawnych PGR-ów są dziś świetnym miejscem do lokowania biznesu. A jak zostaje się najlepszym powiatem dziesięciolecia? Trzeba się stale zmieniać i rozwijać, nie należy wpadać w rutynę, trzeba inwestować w szkolenia, korzystać z unijnych funduszy i rozwijać zieloną energię.

Ogólnopolski ranking Związku Powiatów Polskich to jedyna w Polsce tego rodzaju rywalizacja samorządów zarządzana w trybie online na bieżąco. Podzielona jest na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Zasady rywalizacji są proste – na zasadzie dobrowolności zgłaszają swoje dokonania wszystkie powiaty i gminy z całej Polski. Oceniane są one przez ekspertów ZPP, sprawdza się m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe samorządu, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa informacyjnego itp. Za każdą kategorię otrzymuje się określoną w regulaminie liczbę punktów. Punkty zbierane są przez cały rok, ale kryteria w konkursie się zmieniają, gdyż nieustannie zmienia się świat wokół nas. Punktacja zamykana jest ostatniego dnia roku kalendarzowego o godzinie 12. Zwycięzca dostaje tytuł „Dobrego Polskiego Samorządu”. ZPP z okazji dziesiątej rocznicy istnienia Związku postanowił uhonorować te samorządy, które mają największe osiągnięcia, przyznając im tytuł gminy/powiatu dziesięciolecia.

Maria Matuszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *