Spotkanie Premiera RP z mediami regionalnymi i lokalnymi

Rozpoczynając, premier Donald Tusk podkreślił znaczenie mediów lokalnych, które są tubą społeczności lokalnych i wyrażają, tak istotną w demokratycznym państwie, ideę samorządności. Donald Tusk dodał, że jego pierwsze doświadczenie zawodowe związane było właśnie z mediami lokalnymi. – Nie wstydzę się identyfikacji z polską prowincją, jeśli przez prowincję rozumie się to prawdziwe, osadzone w realiach codzienne życie, codzienny wysiłek ludzi – powiedział premier. Szef rządu dodał, że w blisko 20-osobowej Radzie Ministrów znajdują się reprezentanci większości regionów Polski.

Donald Tusk podkreślił, że władza centralna powinna pamiętać o obowiązku dzielenia się możliwościami, pieniędzmi i uprawnieniami z władzami lokalnymi. I nie można tego traktować jako jałmużny. Wspólnoty powinny mieć coraz większą autonomię wyrażającą się w podejmowaniu samodzielnych decyzji w sprawach najważniejszych dla lokalnych społeczności. Premier stwierdził, że wiele działań jego rządu jest ukierunkowanych właśnie na rozwój regionów i małych społeczności lokalnych. Wymienił tu, niespotykany na skalę europejską, rządowy program budowy Orlików, dobrze wyposażonych i nowocześnie urządzonych boisk w gminach całej Polski. Istotne znaczenie dla społeczności regionalnych ma rozpoczęty w 2008 r. program przebudowy dróg lokalnych, które dla większości ludzi mają pierwszorzędne znaczenie, bo z nich, a nie z autostrad, najczęściej korzystają.

Na zakończenie premier Donald Tusk zaprosił wszystkich do dyskusji. Jedno z pytań dotyczyło budowy nowych przejść na granicy z Ukrainą w związku z Euro 2012. Minister MSWiA Jerzy Miller odpowiedział, że nie rozważa budowy nowych przejść, natomiast prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską o możliwościach przeniesienia procedury odpraw na część polską. Takie rozwiązanie usprawniłoby i przyspieszyło tempo tych odpraw. Minister Miller mówił również o upowszechnieniu szerokopasmowego internetu, który będzie szansą na inwestycje dla jednostek samorządu terytorialnego, również jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Rządowa ustawa regulująca te kwestie znajduje się już w Sejmie. Wspomniał też o pracach nad nowymi dowodami osobistymi, zawierającymi czytniki umożliwiające identyfikację osób.

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk odpowiadał na pytania związane z budową dróg i autostrad, w tym autostrady A-1. Dziennikarz z „Przeglądu Augustowskiego” zapytał o opóźnienia w budowie obwodnicy wokół Augustowa. Minister zapewnił, że zaraz po otrzymaniu ostatecznej decyzji środowiskowej ruszą prace budowlane. Jedną z przyczyn opóźnień jest uwzględnienie ekspertyz dotyczących powstania korytarza Via Baltica. Przedstawiciel mediów z Torunia pytał o budowę mostu na Wiśle. Minister Grabarczyk odpowiedział, że rząd wywiązał się z wszystkich zobowiązań, a władze Torunia nie powinny dłużej zwlekać z rozpoczęciem procedury przetargowej związanej z tą inwestycją.

Elżbieta Bieńkowska szefowa resortu rozwoju regionalnego obiecała, że uważnie przyjrzy się długim procedurom towarzyszącym zawieraniu umów na realizację programów regionalnych przez mikroprzedsiębiorców z województwa mazowieckiego. Potwierdziła, że region ten ma najdłuższe terminy w Polsce – od naboru do podpisania umowy upływa często ponad 1,5 roku.

Premier Donald Tusk obiecał, że zainteresuje się przedłużającymi się procesami prywatyzacji Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu. Podobną deklarację otrzymała przedstawicielka Kruszwicy, która zaapelowała do premiera o wstrzymanie decyzji dotyczącej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w tym rejonie.

Jak ocenili dziennikarze spotkanie było bardzo ciekawe. Wszyscy chętni mogli zadac pytanie Premierowi i Ministrom, gdyż spotkanie trwało ponad 3 godziny.

Sponsorem kateringu była firma WARS S.A.

Inne relacje foto i video:

http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/centrum_multimedialne/wideo/id:3786/

http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/centrum_multimedialne/fotografie/#3765,17

http://www.premier.gov.pl/com:search/phrase:spotkania%20premiera%20z%20dziennikarzami%20lokalnymi/s:2/

Fot. Henryk Górski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *