Konferencja CIOP w KE

Kampania koncentruje się na podnoszeniu świadomości na temat zagrożeń wynikających z braku lub niewłaściwego prowadzenia obsługi technicznej i napraw, ryzyka związanego z tymi pracami, promowaniu dobrych praktyk oraz wspieraniu strategii, przedsięwzięć i inicjatyw w tym obszarze. Podkreśla również wagę właściwej eksploatacji (maszyn, urządzeń i budynków) dla eliminowania zagrożeń w miejscu pracy oraz zapewniania bezpieczniejszych i zdrowszych warunków pracy. Celem kampanii jest wspieranie wszystkich działań prowadzonych w celu ograniczania liczby osób ulegających wypadkom lub doświadczających problemów ze zdrowiem w wyniku narażania na czynniki szkodliwe i niebezpieczne.
Oficjalny przewodnik po kampanii i inne materiały dotyczące kampanii (prezentacje, publikacje, materiały promocyjne w 22 językach) oraz informacje na temat lokalnych wydarzeń związanych z kampanią można znaleźć na stronie kampanii: http://hw.osha.europa.eu oraz inne dodatkowe informacje na stronie www.ciop.pl.

Kalendarium polskiej edycji kampanii, której koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl) obejmuje: konferencje i seminaria, konkursy, wystawy, imprezy plenerowe oraz inne przedsięwzięcia, które będą prowadzone w całym kraju przy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami zajmującymi się problematyką bhp.

Ze statystyk dotyczących procesów pracy związanych bezpośrednio z obsługą techniczną i naprawami wynika, że w Polsce największa liczba wypadków ma miejsce podczas prac związanych z przygotowywaniem, instalowaniem, montowaniem, demontowaniem, (ok. 7 000 wypadków), prac związanych z konserwacją, naprawami i regulacjami (ok. 4500 wypadków) oraz prac związanych z czyszczeniem i sprzątaniem (ok. 4300 wypadków). Łącznie w 2007 r. było to ok. 15 800 wypadków, co w porównaniu z ogólną ich liczbą w tym roku, stanowi ponad 17%. Według danych GUS za 2007 r. (prace związane z przygotowywaniem, instalowaniem, montowaniem, demontowaniem, rozbieraniem – 6968 wypadków; prace związane z konserwacją, naprawami i regulacjami – 4498 wypadków; prace związane z czyszczeniem i sprzątaniem – 4322 wypadków. Ogólna liczba wypadków w 2007 r. – 90 920.)
W ciągu ostatnich kilku lat, liczba wypadków przy pracy związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i budynków, pozostaje na tym samym, dramatycznie wysokim poziomie.

 Obsługa techniczna i naprawy są przeprowadzane przez pracowników reprezentujących wiele zawodów i wykonywane we wszystkich sektorach gospodarki, dlatego trudno jest określić dokładną liczbę osób zaangażowanych w ten proces oraz narażonych na niebezpieczeństwa z nim związane. Pytanie z sali podkreśliło złożoność, gdyż modny ostatnio model ”samozatrudnienia” dodatkowo zaciemnia obraz tej sprawy. (Wynika to z założeń statystyki ze sprawozdawczości.)
Należy także pamiętać, że skutki braku obsługi technicznej lub jej niewłaściwego prowadzenia, dotyczą nie tylko pracowników w nią zaangażowanych, ale wszystkich pracowników obecnych w danym miejscu pracy, a zdarza się, że także osób postronnych.

CZY WIESZ, ŻE?… DRAMATYCZNE STATYSTYKI
Statystyki światowe:
– Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, na świecie, co roku rejestruje się ok. 125 mln wypadków przy pracy, w tym ok. 10 mln wypadków ciężkich i ok. 220 tys. wypadków śmiertelnych.
– Średnio, codziennie na świecie wypadkom przy pracy ulega ok. 300 tys. osób, w tym wypadkom ciężkim ok. 30 tys.
– Każdego dnia około 600 osób ulega wypadkom śmiertelnym przy pracy – to jakby codziennie rozbijał
się jeden Boeing 747 z kompletem pasażerów na pokładzie.
– W niektórych krajach Europy, około 20 procent wypadków przy pracy wiąże się z brakiem właściwej eksploatacji lub prowadzeniem w niewłaściwy sposób obsługi technicznej i napraw.
Statystyki w Polsce:
– W 2008 roku odnotowano 104 402 wypadki przy pracy, w tym 523 śmiertelne.
– Największa liczba wypadków ma miejsce podczas prac związanych z przygotowywaniem, instalowaniem, montowaniem, demontowaniem – 6968 wypadków w 2007 r., prac związanych z konserwacją, naprawami i regulacjami – 4498 wypadków w 2007 r. oraz prac związanych z czyszczeniem i sprzątaniem – 4322 wypadków w 2007 r.
– W 2008 r. łączne koszty rent inwalidzkich i rodzinnych, jednorazowych odszkodowań, zasiłków chorobowych oraz świadczeń rehabilitacyjnych wypłaconych z funduszu wypadkowego ZUS z tytułu chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy wyniosły ok. 4,72 mld zł.
Warto też wiedzieć, że im większy poziom bezpieczeństwa miejsca pracy, w jego aspekcie technicznym, tym niższy jest poziom stresu pracowników. Co jak ostatnio mamy szansę się przekonać, w orzeczeniach sów może powiększyć rachunki pracodawców.

 Dane te wskazują, że jest to nie tylko istotny problem humanitarny i społeczny, ale również ekonomiczny.

Na podstawie i z wykorzystaniem notki prasowej organizatora.
Sporządził:
Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *