Relacja z licytacji pajacyków

Jednak nie koniec atrakcji tego wydarzenia na tym pajacyku. Jak to bywa, w konkurencjach i zawodach sportowych pajacyki wygrały również grupowo. W grupie 3 z nich zdarzył się, nazwijmy to rekord, a mianowicie te:

pajacyki pozyskały dla PAH sumę 11000,- PLN. Zwycięzcy sponsorzy tych zawodników zrobili ciekawe i miłe wrażenie dzieląc się przemyśleniami na temat istoty tej licytacji.

Jakby dla dopełnienia, potwierdzamy, że w pełni zostały dokonane wpłaty i na naszych oczach doszło do transakcji.

Podstawową zasadą akcji Pajacyk jest działanie poprzez instytucje: szkoły i świetlice oraz finansowanie obiadów dla dzieci nieobjętych pomocą gmin. Dożywianie dzieci w szkołach jest najlepszą formą wspomagania dziecka, jego rodziny oraz szkoły.  Gwarantuje to kontrolę wykorzystania pieniędzy i rozliczenia przez szkołę przekazanych środków.
Od początku istnienia programu Pajacyk, Polska Akcja Humanitarna wsparła najbardziej potrzebujące dzieci około 10 milionami posiłków. W roku szkolnym 2009/2010 dożywiamy 3500 dzieci w 147 placówkach z 14 województw.

Pajacyk to nazwa, a zarazem symbol programu dożywiania dzieci prowadzonego od 1998 roku przez Polską Akcję Humanitarną. Początkowo akcja obejmowała głównie tereny popegeerowskie, ale po zamknięciu wielkich zakładów pracy i wzroście bezrobocia pomoc udzielana jest w całej Polsce. Dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem, nie mogąc opłacić posiłku w szkole, zostają w domu, gdzie pomagają rodzicom. Dziecko, zwłaszcza dojeżdżające do szkoły i spędzające poza domem większość dnia, musi zjeść ciepły posiłek w szkole, żeby móc się rozwijać i uczyć. Niemożność zdobycia wykształcenia pozostawia je w kręgu ubóstwa, z którego nie ma wyjścia. Celem programu Pajacyk jest umożliwienie jak największej ilości potrzebujących pomocy dzieci dostępu do bezpłatnych posiłków, a tym samym danie im możliwości uczenia się i zdobycia lepszej przyszłości i sprostania wyzwaniom stawianym przez rozwijający świat.

Na podstawie i z wykorzystaniem notki prasowej organizatora sporządził:
Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *