STANISŁAW ŁĘCKI – JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN

W kwietniu 1939 r. zmobilizowano go do 3. Batalionu Pancernego i
przydzielono do służby w Składnicy Broni Pancernej. Od sierpnia 1939 r.
służył w dowodzonym przez mjr. Adama Kubina 1 Batalionie Czołgów
Lekkich, w 2. kompanii kpt. Mariana Górskiego, wyposażonej w czołgi
7-TP.
We wrześniu 1939 r. uczestniczył w walkach tego batalionu, w ramach
działań Grupy Północnej Armii Odwodowej „Prusy”. W dniach od 4 do 6
września 1939 r. walczył w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa
Mazowieckiego.
12 września 1939 r. został ranny pod Kozienicami, podczas bitwy o
Głowaczów. W czasie okupacji zabrany był przez Niemców do prac
przymusowych na teren Opolszczyzny. W kwietniu 1941 r. uciekł stamtąd do
Częstochowy, gdzie nawiązał kontaktu z Ruchem Oporu i uzyskał fałszywe
dokumenty na nazwisko Ryszard Zawada. Nazwiskiem tym posługiwał się do
końca wojny.
Po wojnie pracował Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. W
1976 r. przeszedł na emeryturę. W 1985 r. uzyskał uprawnienia
kombatanckie. Całkowicie pomijany i zapomniany przez powojenną Polskę,
nie był honorowany jakimikolwiek odznaczeniami. Obecnie jest jednym z
najstarszych polskich kombatantów i prawdopodobnie najstarszym żyjącym
czołgistą z okresu Kampanii Wrześniowej.
Odznaczony zostanie Medalem Pro Memoria nadanym przez Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kierownik Urzędu wystąpił do
Kancelarii Prezydenta RP o nadanie Jubilatowi, panu Stanisławowi
Łęckiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Pan Stanisław Łęcki mieszka w Starachowicach. W tamtejszym Urzędzie Miejskim 13 stycznia odbędzie się uroczystość jubileuszowa.
ab

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *