Warsztaty dla dziennikarzy na temat polskiej prezydencji w UE

Szkolenie przewidziane jest dla  dziennikarzy z całego kraju, zwłaszcza województw, gdzie zaplanowane są wydarzenia związane z prezydencją.
Termin szkolenia – 27 maja 2011 r.
Miejsce szkolenia – Senat RP

Organizatorzy gwarantują zwrot kosztów podróży – 2 klasa PKP oraz posiłek. Liczba miejsc jest ograniczona. Uprzejmie prosimy o imienne zgłoszenia dziennikarzy wraz z telefonami kontaktowymi. Lista uczestników zostanie zamknięta 19 maja br.

PROGRAM
10.30 Otwarcie warsztatów
Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP
Edmund Wittbrodt, przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP
10.40  Cele polskiej prezydencji w Radzie UE
Konrad Niklewicz, rzecznik polskiej prezydencji w UE, zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu
11.10 Ważne spotkania i wydarzenia w różnych regionach i województwach w okresie sprawowania przewodnictwa w UE przez Polskę.
Czy cele polskiej prezydencji mają kontekst regionalny;  jak i czy dotychczasowe prezydencje wpływały na politykę regionalną UE i krajów członkowskich?
Barbara Sośnicka, Departament Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
11.40   przerwa na obiad
13.30  Rola i znaczenie parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej
w Traktacie  z Lizbony.
 Co Senat RP robi w sprawach europejskich? Parlamentarny wymiar polskiej prezydencji w Senacie i Sejmie.
senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej
14.00 Niektóre aspekty warsztatu dziennikarskiego z perspektywy dziennikarza zajmującego się problematyką europejską.
Andrzej Godlewski (niezależny publicysta)
15.30 Zakończenie

Organizatorzy proponują przyjąć zasadę, że każdemu wystąpieniu towarzyszą pytania i odpowiedzi.
Spotkania i konferencje związane z polską prezydencją będą się odbywały nie tylko w Warszawie, ale także między innymi we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i w innych miejscach. Ważne jest, aby dziennikarze pisząc o nich mieli na uwadze szeroki kontekst całej prezydencji.
Celem warsztatów jest także przedstawienie parlamentarnego wymiaru polskiego przewodnictwa w UE, który jest integralną częścią każdej prezydencji. Warsztaty będą zatem okazją do przekazania uczestnikom informacji o traktacie z Lizbony w odniesieniu do nowej roli i znaczenia parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej.

Preakredytacja na stronie: http://senat.biuroprasowe.org/formularze/akredytacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *