Wodny Okrągły Stół  dialog na rzecz społeczeństwa i przyrody

Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy w sprawie
wypracowania jasnej i efektywnej strategii gospodarowania wodami i
polityki przeciwpowodziowej państwa. Jest to szczególnie ważne po
ostatnich wydarzeniach powodziowych, gdzie wyraźnie zaostrzył się
konflikt na linii zwolennicy i przeciwnicy zabudowy i regulacji rzek, a
społeczeństwo jest zdezorientowane powstałą sytuacją w obliczu
sprzecznych informacji oraz tragedii jaka dotknęła wielu ludzi – mówi
Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Projekt Wodny Okrągły Stół ma charakter ogólnopolski, a w zamierzeniu ma
wpływać na politykę ekologiczną kraju, politykę gospodarowania wodami,
tak pod kątem bezpieczeństwa powodziowego społeczeństwa, jak i
realizacji zapewnienia dobrego stanu ekologicznego wód całego kraju.

Pierwsze seminarium WOS dotyczyło analizy stanu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego w Polsce, drugie oceniało implementację i wdrażanie
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Tematyka i program kolejnych spotkań znajduje
się na stronie www.eko-unia.org.pl

Wnioski z cyklu dyskusji i obrad WOS zostaną uwzględnione w publikacji
końcowej. Sformułowane zostaną jako uwagi i zalecenia ciała jakim jest
WOS, a następnie przekazane do stosownych organów odpowiedzialnych za
gospodarowanie wodami i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w
kraju – mówi Ewa Leś, wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *