Obchody Światowego Dnia pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i refleksji wszystkich, a zwłaszcza
rodziny cierpiące z powodu śmierci najbliższych, którzy zginęli w
wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku przestępstw, aby na tym miejscu
heroicznej walki i męczeńskiej śmierci młodziutkiej Karoliny dotrzeć do
prawdy o ostatecznym zwycięstwie życia nad śmiercią, dobra nad
nienawiścią, światła nad ciemnością, aby przekonać się o ludzkiej
solidarności w dźwiganiu krzyża i nadziei, która daje moc do budowania
dobra w nowej rzeczywistości.
O godz. 17.00 zapraszamy na Eucharystię pod przewodnictwem arcybiskupa
Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, podczas której dziękować
będziemy Bogu za Jego posługę pasterską w diecezji tarnowskiej, a
szczególnie za troskę o rozwój kultu bł. Karoliny, ruch pielgrzymkowy i
osoby cierpiące z powodu śmierci bliskiej osoby.
Po Mszy świętej Ks. Arcybiskup wraz z przedstawicielami rodzin ofiar
wypadków drogowych oraz z przedstawicielami instytucji i organizacji,
które pomagają ofiarom wypadków drogowych, dokona otwarcia części
terapeutycznej pomnika ofiar wypadków drogowych oraz zapalenia i
poświęcenia Światła Pamięci. Światło Pamięci – znicz odpalony od
płomienia przy tym pomniku lub zapalany każdego 18 dnia miesiąca od
godziny 15.00 jest znakiem pamięci o tych, którzy odeszli, oraz
wspólnoty i towarzyszenia tym, którzy cierpią z tego powodu.
W tym dniu zachęcamy rodziny ofiar wypadków drogowych aby przywiozły i
złożyły w specjalnej księdze kartę pamięci ofiary wypadku oraz, jeśli
mają taką wolę, o przywiezienia krzyża z miejsca wypadku. Każda rodzina
otrzyma mały krzyżyk, który będzie umieszczony na ścianie pomnika. Na
krzyżyku trzeba będzie wygrawerować następujące dane: imię i nazwisko,
miejsce i rok wypadku oraz ile ta osoba miała lat. Krzyże te będą
osobistym upamiętnieniem osoby, która zginęła w ciągle przerażającej
liczbie około pięciu tysięcy zabitych każdego roku na polskich drogach.
Pomnik ten ze względu na swoją funkcję i misję będzie pierwszym tego
typu pomnikiem na świecie, a zarazem bramą do mającego w jego pobliżu
powstać Centrum Terapii po Traumie.
Więcej informacji o aktualnie podejmowanych działaniach i zamierzeniach
na przyszłość będzie można uzyskać na konferencji prasowej z udziałem
przedstawicieli Stowarzyszenia „Przejście”, realizującego ideę budowy
Centrum Terapii po Traumie w Zabawie oraz zaproszonych gości
reprezentujących instytucje, które współpracują i wspierają tę
inicjatywę.
Informacje można także uzyskać ze strony www.przejscie.com.pl
Szczegółowy program uroczystości 97. Rocznicy męczeńskiej śmierci bł.
Karoliny i obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
18. listopada 2011 r.
Godz. 15.00 Droga krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny i modlitwa za ofiary wypadków
komunikacyjnych i przestępstw. Zachęcamy wszystkich gdziekolwiek będą
aby od godz. 15.00 zapalili światło na zewnątrz domu na znak pamięci o
tych co odeszli i solidarności z tymi którzy z tego powodu cierpią.
Godz. 17.00 Msza św. w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie pod przewodnictwem
arcybpa Wiktora Skorca metropolity katowickiego
Godz. 18.15 zapalenie i poświęcenie światła pamięci oraz otwarcie części terapeutycznej
pomnika Ofiar Wypadków Drogowych.
Godz. 18.45 Konferencja prasowa z udziałem przedstawiciela europejskiej organizacji FEVR i instytucji
podejmujących działania dla poprawy losów ofiar wypadków drogowych oraz podpisanie listu
intencyjnego dla wsparcia idei powstania centrum terapii po traumie w Zabawie.
20 XI 2011r. Światowy dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych – Msza św. o
godz. 11.00 w Sanktuarium w Zabawie za tych co zginęli na drogach,
poprzedzona wypominkami a po niej przejście pod pomnik i zapalenie
światła pamięci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *