Ogólnopolska wystawa z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

Zryw narodu polskiego przeciwko Rosji rozpoczął się 22 stycznia 1863 r. i trwał do jesieni 1864 r. Swym zasięgiem powstanie objęło Królestwo Polskie oraz tereny wcielone do Rosji – Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Wystawa przedstawia losy ludzkie w kontekście wydarzeń wielkiej polityki, trudne wybory osobiste, tragedie rodzinne, ukazuje stosunek jednostki do powstania styczniowego. Problemy te pokazano w świetle pamiątek rodzinnych: listów, fotografii i wspomnień. Szczególną uwagę zwracają: album ze zdjęciami z okresu żałoby narodowej (1861), list pożegnalny Józefa Toczyskiego do matki napisany przed straceniem w Cytadeli Warszawskiej (5 VIII 1864), czy też wspomnienia zesłańców.

Archiwalia pokazane na wystawie ukazują nastroje społeczne przed wybuchem powstania, okres walki zbrojnej, różnorodne postawy uczestników powstania, a wreszcie represje i skutki społeczne powstania. Zaprezentowano sylwetkę ostatniego dyktatora powstania Romualda Traugutta oraz akta dokumentujące, w jaki sposób powstanie styczniowe przetrwało w pamięci uczestników i potomnych.

Wystawę zorganizowało Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie przy współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, archiwów państwowych w Kielcach, Lublinie, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. Komisarzem wystawy jest Dorota Lewandowska (AGAD).

Organizatorzy serdecznie zapraszają do obejrzenia ekspozycji w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, przy ul. Długiej 7 (Pałac Raczyńskich). Wystawa będzie prezentowana od 22 stycznia do 8 lutego 2013 r. w godz. 10.00-18.00; w soboty w godz. 10.00-14.00. Wstęp wolny.


Dorota Lewandowska
komisarz wystawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *