Program RÓŻNI ale RÓWNI – spotkanie informacyjne

Ze względów organizacyjnych przyjmujemy akredytacje on – line:

http://prohumanum.biuroprasowe.org/formularze/akredytacja/

 

Jednym z
celów projektu jest integracja cudzoziemców, repatriantów i reemigrantów
mieszkających na terenie m.st. Warszawy ze społecznością lokalną oraz
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe i
etniczne oraz pomoc w adaptacji do środowiska przebywania zwłaszcza
wśród mieszanych małżeństw i związków partnerskich . Zbudowanie
poprawnych relacji i komunikacji między cudzoziemskimi partnerami oraz
ich rodzinami, a także wsparcie adaptacji cudzoziemców do życia w
środowisku polskim z jednoczesnym uwzględnieniem ich odrębności
kulturowej będzie wsparte poprzez realizowane bezpłatne poradnictwo,
doradztwo , kursy językowe oraz warsztaty międzykulturowe.

Projekt zakłada

 • zdobycie
  przez jego uczestników wiedzy na temat wielokulturowości, procesu
  akulturacji oraz zmian społecznych w aspekcie międzykulturowym.
 • tworzenie
  podstaw do prawidłowego kontaktu cudzoziemców i ich rodzin ze
  środowiskiem zewnętrznym (praca, społeczność lokalna) oraz zwiększenie
  świadomości beneficjentów odnośnie obowiązującego w Polsce prawa,
  infrastruktury instytucjonalnej skierowanej do pracujących , prawa pracy
  i ubezpieczeń.
 • identyfikację własnych stereotypów, uprzedzeń i
  zachowań dyskryminacyjnych uczestników związanych z pochodzeniem
  etnicznym i narodowym oraz przeciwdziałanie im poprzez umożliwienie
  życzliwego kontaktu i dialogu opartego na wzajemnym szacunku.

Adresatami
zadania są mieszkańcy Warszawy – osoby i rodziny cudzoziemskie a także
repatrianci i reemigranci, w tym osoby będące w związkach małżeńskich
lub innego rodzaju związkach partnerskich, zawieranych między obywatelem
państwa polskiego a obcokrajowcem, bądź też planujące wstąpić w taki
związek.
SPM ocjęło akcję patronatem medialnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *