Archeologiczna autostrada – wystawa w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka


Zdjęcie lotnicze wykonane podczas badań wykopaliskowych w obrębie pasa autostrady.
Fot. Adam Golański

Celem wystawy jest ukazanie problematyki oraz wyników archeologicznych badań ratowniczych prowadzonych podczas wielkich inwestycji drogowych  realizowanych w latach 1997 – 2010 na terenie Małopolski. Przebadano łącznie powierzchnię ponad 200 hektarów. Podczas prac wykopaliskowych natrafiono na 121 stanowisk archeologicznych datowanych od okresu neolitu poprzez epoki brązu i żelaza (w tym osady z kulturą celtycką,    z okresu wpływów rzymskich), okres wczesnego średniowiecza aż po czasy nowożytne.
    
Ekspozycja  prezentuje w przejrzysty sposób najcenniejsze i najciekawsze odkrycia  jakich dokonano w trakcie wspomnianych badań. W gablotach zobaczyć można liczne zabytki ruchome, w tym prawdziwe skarby ze srebra, brązu, złota, bursztynu, szkła i ceramiki.


Rekonstrukcja sposobu noszenia ozdób metalowych odkrytych na  stanowisku w Aleksandrowicach.
Fot. Agnieszka Wojtuń

Do najciekawszych zaliczyć należy figurkę kobiety pochodzącą ze stanowiska w Modlnicy datowaną na ponad  7 tysięcy lat, fragment glinianej amfory z płaskorzeźbą przedstawiającą  schematyczną sylwetkę kobiety, skarb składający się z ponad 50 brązowych i żelaznych ozdób oraz grób wojownika celtyckiego z Aleksandrowic.

Oryginalnym zabytkom towarzyszą nowoczesne rekonstrukcje komputerowe pradziejowych budynków mieszkalnych oraz założeń gospodarczych, które ułatwiają zrozumienie ich charakteru i funkcji.
Interesująca forma prezentacji i ciekawa aranżacja wystawy pozwalają na odbycie wyjątkowej wędrówki w czasie. Wystawę można zwiedzać do 15.09.2013 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *