VII edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz EFS

Celem VII edycji konkursu Ludzka twarz EFS jest promocja efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) i przybliżenie ludziom wsparcia z EFS.

Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: PIÓRO (artykuły prasowe/publikacje internetowe), MIKROFON (audycje radiowe) i EKRAN (nagrania audiowizualne).

Laureaci, wyłonieni decyzją Jury, otrzymają nagrody pieniężne i statuetki Dziennikarz przyjazny EFS, a także wezmą udział w wizycie studyjnej w jednej z instytucji Wspólnot Europejskich organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Organizator przeprowadzi również głosowanie internetowe, w którym wezmą udział wszystkie zgłoszone prace, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym. Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie internetowej konkursu www.ludzkatwarzefs.pl. w terminie od 15 stycznia 2014 r. do 15 lutego 2014 r.
Autorom prac, które otrzymają największą liczbę głosów w każdej z kategorii, zostanie przyznana nagroda pieniężna. Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do dnia 1 grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.ludzkatwarzefs.pl.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *