Konferencja prasowa  sytuacja na rynku owoców miękkich

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że przetwórcy mają dominującą pozycję na rynku, a producenci zorganizowani są tylko w 1%.

„Przypomnę,
że przetwórcy korzystający ze środków unijnych na budowę i modernizację
swoich zakładów mają obowiązek osiągania 50% dostaw surowca poprzez
umowy kontraktacyjne” – podkreślił minister. Poinformował jednocześnie,
że wiele inwestycji nie zostało jeszcze ostatecznie rozliczonych i na
zakończenie ten wymóg będzie bardzo skrupulatnie sprawdzany. Zwrócił
również uwagę, że w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 znacznie większy nacisk będzie położony na wsparcie
organizowania się producentów. Będą też wspierane związki grup
producentów, aby zmierzać w kierunku takiego zorganizowania, jak ma to
miejsce np. we Francji, Danii czy Holandii.

Minister Marek Sawicki
przedstawił ponadto propozycję wykorzystania około 30 mln zł na dopłaty
dla producentów owoców miękkich w formie pomocy de minimis
(gospodarstwo może uzyskać maksymalnie 15 tysięcy euro w ciągu trzech
lat). Zwrócił przy tym uwagę, że jeżeli miałoby to objąć producentów
porzeczek i wiśni – dopłata wyniosłaby ok. 400-420 zł/ha, a przy
skierowaniu środków tylko do jednej z tych grup wzrosłaby do około 600
zł/ha.

Szef resortu przypomniał, że skierował wniosek do Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie czy nie zaszła zmowa
cenowa na rynku owoców miękkich. Niestety urząd stwierdził, że nie ma
ani możliwości, ani instrumentów, aby to sprawdzić.

Minister
poinformował również o złożeniu 15 lipca br. wniosku do Komisji
Europejskiej w sprawie rekompensat w związku z kryzysem cenowym na rynku
owoców miękkich.

Szef resortu rolnictwa przekazał także
informację o rozpoczęciu prac nad utworzeniem Funduszu stabilizacji
dochodów rolniczych, z którego będą mogły być w przyszłości wypłacane
rekompensaty producentom rolnym w przypadku drastycznych spadków cen,
jak np. do czynienia obecnie na rynku porzeczek i wiśni. Miałby on
powstać w wyniku odpisu 0,2 % od wartości sprzedaży produktów rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *