Początek przedsiębiorczości drugiej szansy: Projekt Give Them A 2 Chance wspiera przedsiębiorców w nowy sposób

Give them a second chance (G2C)

Give them a second chance (G2C)

Rozpoczęcie projektu „Give them a second chance (G2C)” to znaczący krok w kierunku wspierania przedsiębiorczości drugiej szansy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla nieudanych i byłych przedsiębiorców. Inicjatywa ta, zainicjowana przez konsorcjum partnerów z sektora edukacji zawodowej oraz przedsiębiorstw, obejmuje małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz izby handlowe z Niemiec, Polski, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Austrii.

Celem głównym projektu jest nie tylko wsparcie rozwoju postawy przedsiębiorczości drugiej szansy, ale także stworzenie ścieżki powrotu na rynek dla tych, których pierwsze próby prowadzenia działalności zakończyły się niepowodzeniem. W tym kontekście dwie główne grupy docelowe projektu to nieudane przedsiębiorstwa znajdujące się w procesie restrukturyzacji lub zbankrutowane, oraz byli przedsiębiorcy, którzy zakończyli swoją aktywność z powodu braku sukcesu.

Projekt „Give them a second chance (G2C)” zakłada skoncentrowanie się na konkretnej pomocy dla nieudanych i byłych przedsiębiorców poprzez dostarczenie im narzędzi do analizy przeszłych doświadczeń. Kluczowym elementem jest narzędzie do samooceny online, które umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron, a także wskazanie obszarów wymagających poprawy. W ten sposób projekt nie tylko zachęca do refleksji nad przyczynami niepowodzeń, ale także dostarcza konkretnych instrumentów umożliwiających ciągłe doskonalenie.

Działania projektu obejmują także tworzenie innowacyjnych treści edukacyjnych oraz wykorzystanie technologii cyfrowych do stworzenia kursu online w formie modułów e-learningowych. Te zasoby edukacyjne będą dostępne poprzez dedykowaną platformę online, co ułatwi dostęp dla uczestników projektu.

Dodatkowo edukatorzy, trenerzy i mentorzy otrzymają kompleksowy zestaw narzędzi edukacyjnych, w tym podręcznik do mentorstwa. Ten element projektu ma na celu zapewnienie wsparcia dla profesjonalistów pracujących w ośrodkach edukacji zawodowej, izbach handlowych, szkołach zawodowych i organizacjach pozarządowych, którzy chcą pełnić rolę mentorów dla nieudanych i byłych przedsiębiorców.

Rozpoczęcie projektu „Give them a second chance (G2C)” stanowi zdecydowany krok w kierunku tworzenia bardziej sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorczości drugiej szansy, kładąc nacisk na konkretną pomoc, rozwój kompetencji oraz ciągłe doskonalenie. To innowacyjne podejście ma potencjał naprawienia niepowodzeń i umożliwienia przedsiębiorcom odnalezienie się na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *