Ponad 3,2 mln zł na lifting obiektów Sądeckiego Parku Etnograficznego

Sądecki Park Etnograficzny

Zabytkowe budynki sądeckiego skansenu przejdą gruntową renowację. Przygotowany przez Muzeum Okręgowe projekt „Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu” uzyskał wsparcie finansowe w ramach RPO WM 2014-2020. O zakresie prac, których koszt wyniesie ponad 3,2 mln zł, informowali podczas konferencji prasowej: Leszek Zegzda z zarządu województwa, dyrektorzy jednostki oraz pracownicy odpowiedzialni za projekt.

– Sądecki skansen to szczególne miejsce, jeden z najpiękniejszych skansenów w Polsce i największy w Małopolsce. Powstał ponad 40 lat temu i wiele znajdujących się tu obiektów, poddanych wpływowi czasu, wymaga lekkiego liftingu – mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa.

– Sądeckie Muzeum Okręgowe zdobyło fundusze europejskie, które są w dyspozycji Województwa Małopolskiego – ponad 3,2 mln zł – i będziemy tutaj te piękne rzeczy naprawiali, uzupełniali i wymieniali… To jest kolejny obiekt w przestrzeni kultury – myślę tutaj o skansenie jako całości – który będzie zmieniał swoje oblicze – dodał przedstawiciel samorządu regionalnego.

W ramach zadania wyremontowanych i zabezpieczonych zostanie 26 zabytków architektury drewnianej w sektorach lachowskim (12) i góralskim (14). Zakres prac przewiduje przede wszystkim wymiany elementów podwalinowych, więźb dachowych, a także struktury konstrukcyjnej i węgłowej. Rekonstrukcji będzie poddana także, pochodząca z końca XVI wieku, chrzcielnica wykonana z wapienia pińczowskiego. Ponadto zrewitalizowana zostanie kanalizacja teletechniczna, system ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej. Nad bezpieczeństwem zabytków i zwiedzających skansen czuwać będzie nowoczesny monitoring. Przewiduje się także podświetlenie 10 obiektów, między innymi kościoła z Łososiny Dolnej i dworu z Rdzawy. Projekt zakłada zastosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych – podjazdów umożliwiających pokonanie na wózku wysokich progów w chałupach, a także stopniowe wyposażanie obiektów w pomoce służące osobom niewidomym i niedowidzącym – m.in makiety z układem przestrzennym budynków.

– Jesteśmy liderem myśli konserwatorskiej, skansenowskiej na terenie Małopolski, a ten olbrzymi zakres prac można nazwać poligonem konserwatorskim, prawdopodobnie największym w Polsce – zaznaczył dyrektor muzeum Robert Ślusarek.

Koszt całkowity projektu to ponad 3,2 mln zł, w tym z RPO WM – 1,8 mln zł, budżetu Województwa Małopolskiego – prawie 690 tys. zł, wkład własny Muzeum Okręgowego – 700 tys. zł. Zakończenie prac zaplanowano na jesień 2018 r.

Leszek Zegzda z zarządu województwa poinformował także, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest liderem regionalnego projektu pn. „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, który zakłada zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi oraz skoordynowaną promocję. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa przy udziale finansowym środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jego całkowita wartość wynosi 13,7 mln zł, w tym prognozowana wysokość dotacji unijnej 9 mln zł. Wkład własny będą stanowić środki finansowe z budżetu województwa małopolskiego 1,6 mln zł oraz instytucji kultury i Gminy Dobczyce w wysokości 3,1 mln zł.

źródło: Agenda UMWM w Nowym Sączu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *