Postciechocineckie wrażenia – cz. II

XII Kongres Polskich Mediów

Wracamy do ciechocineckiego clou – XII Kongresu Polskich Mediów.

Bo, w istocie, na tym skoncentrowano wysiłki organizacyjne, to było istotowo ważne – zarówno dla wszystkich podmiotów, które zaangażowały swój wysiłek w przygotowaniu imprezy*, jak i dla dziennikarzy, czerpiących z faktu uczestniczenia w kongresie maksymalnie dużą i wszechstronną dawkę wiedzy o Ciechocinku. Wrażenia po czterech godzinach spędzonych przy kongresowych stołach w Łazienkach II długo będą przedmiotem analiz i tematem dziennikarskich komentarzy. Spróbujmy zatem zwolnić tempa i wróćmy do rzeczy…

XII Kongres Polskich Mediów

Po uroczystym odczytaniu laudacji dla Ciechocinka – Miasta Zdrowia, nastąpiła część merytoryczna, w której głosem rozporządzali gospodarze regionu, włodarze miasta, wybitni specjaliści w dziedzinach charakteryzujących ciechocinecki subregion i pasjonaci, dla których sensem zawodowych działań jest rozsławianie marki miasta, uzdrowiska, klastru turystyki medycznej i klastru kujawsko-pomorskich smaków.

XII Kongres Polskich Mediów

Pierwszym przy mównicy był marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Wypowiedź Pana Marszałka, dotycząca Ciechocinka, mocno osadzała ciechocineckie genius loci w tle całego województwa. Bo też Kujawsko-Pomorskie w swojej strategii rozwoju bierze pod uwagę wszystkie uzdrowiska tu posadowione jako ważny segment gospodarki, świetnie rokujący i wciąż generujący wzrost, a tym samym miejsca pracy. Jak zaznaczył marszałek Całbecki, „turystyka kuracyjna staje się, krok po kroku, jednym z kluczowych regionalnych produktów markowych”. Według statystyk, skrzętnie odnotowujących liczby przybywających w te strony kuracjuszy (głównie do Ciechocinka, Inowrocławia i Wieńca), województwo plasuje się w tym rankingu na drugiej pozycji w kraju, ze 125 tysiącami gości rocznie. Żeby wykorzystać potencjał regionu i najlepiej pojętą jego reputację oraz renomę, władze samorządowe województwa założyły konsekwentne, skoordynowane i wielopłaszczyznowe wspieranie gospodarki uzdrowiskowej. Dla Ciechocinka oznacza to wprost przejęcie przez samorząd wojewódzki (w 2012 r.) Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek, a także podpisanie w lutym tego roku porozumienia z Burmistrzem Ciechocinka w sprawie powołania wspólnej instytucji samorządowej, zarządzającej najbardziej wartościową częścią uzdrowiskowej i historyczno-kulturowej infrastruktury miasta.

XII Kongres Polskich Mediów

„Złoto z Ciechocinka” – to kolejny temat kongresowego wystąpienia. O głos poproszony został dr Arkadiusz Krawiec, geolog. Z prezentacji dokonanej przez Pana Doktora wynikało dobitnie, że nie byłoby uzdrowiska w Ciechocinku, gdyby nie solanka; to właśnie tego typu woda, wydobywana współcześnie z warstw jury, z głębokości kilkuset metrów, przyczyniła się i wciąż przyczynia do rozwoju miasta.

XII Kongres Polskich Mediów

Ponieważ eksploatowanie solanki jest jednym z czynników rozwoju tu, w Ciechocinku i na toruńskim UMK, balneologii, o głos poproszona została światowej sławy profesor Irena Ponikowska. Z miniwykładu Pani Profesor, ze skoncentrowanej dawki wiedzy, zaproponowanej dziennikarzom, pozostało to m.in., iż balneologia to najstarsza dziedzina medycyny, która zakłada leczenie holistyczne. Terapia balneologiczna, choć nie jest tak spektakularna w efektach, jak leczenie farmakologiczne, to jednak nie pozostawia skutków ubocznych. Trzeba, stosując w balneologii różne metody lecznicze, pamiętać, iż ich powodzenie w dużej mierze zależy od komplementarnego traktowania tej dziedziny wiedzy (ot, choćby łączone „w pakiecie”: geriatria, medycyna fizykalna, metody klimatyczne, profilaktyczne itd.).

Leczenie metodami balneologicznymi ma też swoje ekonomiczne uzasadnienie, bowiem, jak wspomniała Pani Profesor, koszt leczenia sanatoryjnego w turnusie 21-dniowym równa się kosztom 1 dnia na szpitalnym OIOM-ie.

XII Kongres Polskich Mediów

O pieniądzach, o zapewnieniu wysokiej podaży usług, o zrestrukturyzowaniu usług (na ciechocineckiej bazie, która już jest, ale trzeba nad nią roztoczyć opiekę), o stworzeniu mechanizmów namawiających do przyjazdu do Ciechocinka mówiła dr Anna Karwowska, konsultant ekonomiczny i inicjator powstałego Klastru Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej. Mottem tej bardzo interesującej wypowiedzi były słowa: „Na zdrowiu wolno zarabiać, ale trzeba zarabiać etycznie”.

XII Kongres Polskich Mediów

Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka, od początku przysłuchujący się kongresowym wystąpieniom, na kanwie tego, co zostało już powiedziane, zaprezentował strategię miasta-uzdrowiska, widzianą z perspektywy roku 2020. Znajomość historycznego dziedzictwa, ale i potrzeba jego kontynuacji, dbałość o jakość usług leczniczych, inwestowanie w kulturę, zwłaszcza tę wysoką, w festiwale muzyki, które rozsławiają Ciechocinek nie tylko już w Polsce, ale i za granicą, polepszanie infrastruktury, służącej mieszkańcom, kuracjuszom i turystom… To zadania, które w 100-lecie miasta trzeba sobie uzmysławiać i realizować, by za kilka lat, w nieodległej futurystycznej przestrzeni, Ciechocinek cieszył się swoim nieprzemijającym powabem i utrwalał nadane mu miano Perły Kujaw. „Miasto Zdrowia” – to także miasto, w którym zdrowo się jada, ekologicznie porusza po mieście, wykorzystuje źródła odnawialnej energii, gdzie kominy nie dymią a samochody nie trują spalinami. O to włodarze nadal będą zabiegać w najbliższych latach – zapewniał Burmistrz. A że o rozwoju Ciechocinka burmistrz Dzierżewicz rad rozmawiać w bardzo różnych gremiach, dał temu wyraz, zapraszając do zaprezentowania na kongresowym forum architektonicznego projektu okołotężniowego, którego autorami są młodzi ludzie – uczniowie LO w Ciechocinku.

XII Kongres Polskich Mediów

O tradycjach, liczących już 180 lat, związanych z pozyskiwaniem soli i o największych na świecie tężniach ciechocineckich mówił kustosz muzeum w Warzelni Soli, p. Jerzy Stawiszyński. Z kolei temat smaków kujawsko-pomorskich, zapraszający do degustacji produktów pochodzących ze spiżarni klastru spółdzielczego, powstałego w 2014 roku, poruszył prezes Tadeusz Przymus. Smakując przygotowane dania, dziennikarze snuli projekty rozsławiania w swoich mediach zaproponowanej do degustacji tej regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności.

XII Kongres Polskich Mediów

Jeszcze, w ramach programu kongresu, można było wysłuchać ofert. Jedną z nich złożył prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowiska Ciechocinek SA Marcin Zajączkowski, a tyczyła ona propozycji uzdrowiskowych dla dzieci i młodzieży. PUC, który reprezentuje pan Zajączkowski, jest właścicielem i zarządcą jednego z unikatowych w skali kraju obiektów – Szpitala Uzdrowiskowego nr III im. dra Markiewicza, specjalizującego się w zakresie m.in. leczenia metabolizmu u dzieci, szpitala położonego w wymarzonym sąsiedztwie tężni solankowych. Oferta miała też w tym przypadku postać niemal apelu, by dziennikarze rozpowszechniali informacje na temat darmowego leczenia uzdrowiskowego dzieci i młodzieży; z ogólnego przeświadczenia wynika, że jest to usługa niedostępna dla kieszeni przeciętnej rodziny.

XII Kongres Polskich Mediów

Innym oferentem był dyr. Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Michał Korolko, który zwrócił się w swoim wystąpieniu – za pośrednictwem mediów – do inwestorów. A już zupełnie na koniec, dla zregenerowania percepcyjnych mocy, p. Dominika Sikorska, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT Ciechocinek, wyjaśniając a priori, cóż pięknego na ciechocineckich szlakach, zaprosiła na spacer po mieście. I była to oferta nie do odrzucenia…

cdn.

Ewa Matyba
foto: Robert Lachmann

*Współorganizatorzy XII Kongresu Polskich Mediów – Ciechocinek 2016: Dom Zdrojowy Lila, Hotel Amazonka Conference & Spa, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy, Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II, Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka, Komisja Zdrojowa, Łazienki II Resort Medical & Spa, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA, Sanatorium Uzdrowiskowe Promień, Sanatorium Uzdrowiskowe Polex, Hotel Villa Park Med & Spa, Sanatorium Villa York Med & Spa, Sanatorium Uzdrowiskowe Zdrowie, 22 Wojskowy Szpital Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowy, SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW Orion, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Teodorka Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku, Urząd Miasta Ciechocinek, Villa Andalucia Spa & Leisure

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *