Projekt Szlak Maryjny „Światło ze Wschodu”

Samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczął realizację projektu Szlak Maryjny („Światło ze Wschodu”) w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.

Głównym celem projektu realizowanego we współpracy z 12 partnerami polskimi i słowackimi jest opracowanie i wdrożenie spójnego zestawu działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego w postaci szlaku pielgrzymkowego, opartego na sanktuariach i miejscach kultu maryjnego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe wartości pogranicza polsko-słowackiego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pl-sk

Szlak Maryjny "Światło ze Wschodu"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *