Rozkwit chińskiej gospodarki pomaga w ożywieniu gospodarczym na świecie

JE Sun Linjiang - Ambasador Chin w Polsce
JE Sun Linjiang - Ambasador Chin w Polsce
Sun Linjiang – Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Chiny zoptymalizowały swoją politykę zapobiegania epidemii oraz wdrożyły kontrolę „kategorii B” dla koronawirusa. Pierwsze efekty tego posunięcia dało się zaobserwować podczas święta chińskiego Nowego Roku. Stały przepływ odwiedzających i tętniący życiem rynek konsumencki to oznaki przyspieszonego ożywienia gospodarczego i społecznego.

W czasie, gdy sytuacja międzynarodowa nadal jest burzliwa, a poziom światowej gospodarki spada pod presją różnych powiązanych czynników, przyspieszenie rozwoju gospodarki Chin może być solidnym impulsem dla rozwoju gospodarki globalnej. Aby przynieść trochę optymizmu ze Wschodu pragnę podzielić się moimi spostrzeżeniami opartymi o konkretne dane i przykłady.

Rozkwit chińskiej gospodarki ujawnia endogeniczną siłę gospodarki Chin. Z populacją ponad 1,4 miliarda i ponad 400 milionami osób o średnim dochodzie, zaplecze materialne Chin zgromadzona przez długi czas ma oczywiste zalety. Podczas gdy inne kraje zazwyczaj cierpiały z powodu powtarzających się wstrząsów związanych z epidemiami, w 2022 roku całkowita sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych w Chinach ustabilizowała się na poziomie około 44 bilionów juanów, a kraj pozostał drugim co do wielkości rynkiem konsumenckim na świecie i pierwszym co do wielkości rynkiem detalicznym online.

Podczas właśnie minionych wakacji Święta Wiosny, sprzedaż zagranicznych biletów lotniczych wzrosła 6,7 razy rok do roku, liczba turystów krajowych przekroczyła 300 milionów, a sprzedaż biletów kinowych 6,7 miliarda juanów. Gorączka wakacyjna nie tylko podniosła jakość tradycyjnej konsumpcji, ale także podkreśliła jej nowe rodzaje, w pełni demonstrując ogromny potencjał chińskiego rynku i silną odporność chińskiej gospodarki.

Wraz z uporządkowanym ożywieniem zagranicznych podróży obywateli Chin, wiele krajów, w tym Polska, ciepło powitało chińskich turystów i aktywnie przeprowadziło działania promocyjne, wierząc, że będzie to wsparcie ożywienia turystyki i ożywienia gospodarczego w każdym kraju.

Rozkwit Chin podkreśla strategiczną determinację chińskiego rządu. Polityka makroekonomiczna nadal eskortuje rozwój gospodarczy Chin. W październiku 2022 r. odbył się 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin, na którym nakreślono wielki plan modernizacji i rozwoju w stylu chińskim. Na grudniowej Centralnej Konferencji Gospodarczej ponownie podkreślono nacisk na promowanie wysokiego poziomu otwarcia zewnętrznego.

Przewodniczący Xi Jinping zaznaczył na 17. szczycie przywódców G20, że wewnętrzna i zewnętrzna polityka chińskiej partii i rządu jest przejrzysta, a ich strategiczne zamiary są otwarte i jasne. Na posiedzeniu wykonawczym Rady Państwowej, które odbyło się w pierwszym dniu roboczym po chińskim Nowym Roku, zaapelowano o przyspieszenie wdrożenia nowej wersji katalogu przemysłowego, w celu zachęcenia do inwestycji zagranicznych. Przedsiębiorstwa zagraniczne mogą cieszyć się coraz lepszym środowiskiem biznesowym z coraz niższymi progami inwestycyjnymi na rynku chińskim. Chiny będą zdecydowanie realizować otwartą strategię wzajemnych korzyści i sytuacji win-win, a także nadal zapewniać nowe możliwości dla świata wraz z nowym rozwojem Chin.

Rozkwit Chin nadał impetu światowemu ożywieniu gospodarczemu. Na tle wysokiej inflacji w wielu rozwiniętych gospodarkach i spowolnieniu gospodarki światowej, dobre perspektywy rozwoju gospodarczego i stale optymalizowane środowisko biznesowe nadal uczyniły z Chin gorące źródło globalnych inwestycji i dobrobytu.

Całkowity handel towarami w Chinach w 2022 roku osiągnął 42,1 bln juanów, co oznacza wzrost o 7,7% rok do roku; rzeczywiste wykorzystanie inwestycji zagranicznych przekroczyło 1,2 bln juanów, co jest rekordowo wysokie.

Szefowie WTO i OECD mają wysokie oczekiwania co do perspektyw gospodarczych Chin po optymalizacji i dostosowaniu środków zapobiegawczych, a instytucje finansowe takie jak Morgan Stanley, Goldman Sachs i JP Morgan Chase podniosły swoje oczekiwania co do wzrostu gospodarczego Chin do około 5% w 2023 roku.

W ciągu ostatniej dekady średni wkład Chin w światowy wzrost gospodarczy wyniósł 38,6 proc. Chiny będą dzielić się dywidendami rozwojowymi ze światem i wnosić więcej pozytywnej energii do silnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarki światowej.

Jako główny kraj europejski, Polska jest priorytetowym partnerem Chin w Europie. W ramach „Pasa i Szlaku” i współpracy Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia, dwustronny obroty handlowe między Chinami a Polską wzrastają z roku na rok. Według chińskich statystyk, całkowite obroty handlowe dwustronnego w 2022 roku osiągnęły 43,2 mld USD, przy czym Chiny utrzymają pozycję drugiego największego partnera handlowego Polski, a Polska nadal jest największym partnerem handlowym Chin i największym rynkiem eksportowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Patrząc w przyszłość, Chiny z silnym wzrostem gospodarczym zapewnią szerszą przestrzeń i jaśniejsze perspektywy dla praktycznej współpracy między Chinami i Polską.

Pomimo zawirowań w środowisku międzynarodowym oraz tendencji spadkowej dla gospodarki światowej, gospodarka Chin będzie nadal wykazywała silną odporność, uwalniała wielki potencjał i wykazywała wielką witalność, a także nadal będzie wnosiła cenne zaufanie i impet do stabilności i wzrostu gospodarki światowej.

Na nowej drodze Chiny oczekują współpracy ze wszystkimi krajami świata, w tym z Polską, aby zebrać majestatyczną siłę współpracy win-win i wspólnie popchnąć gospodarkę światową do stabilizacji i odbudowy oraz pójścia naprzód!

Sun Linjiang
Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *