Sąd nie wpisał likwidacji TVP i Polskiego Radia do KRS

TVP
TVP
Fot. Wikipedia

Warszawski sąd rejestrowy oddalił wnioski o wpisy likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej do Krajowego Rejestru Sądowego. Decyzje nie są prawomocne.

„Przepisy ustawowe dotyczące prawa publicznego nie przewidują wprost rozwiązania mediów publicznych, ustawowo jest jedynie zagwarantowane ich istnienie, zaś wywodzenie możliwości postawienia spółek publicznej radiofonii i telewizji z przepisów ogólnych KSH prowadzi do domniemania istnienia kompetencji, które w ustawie nie zostały wskazane wprost, a zatem z naruszeniem zasady legalizmu” – napisał referendarz sądowy w postanowieniu dotyczącym Polskiego Radia.

Daniel Gorgosz, likwidator TVP, poinformował pracowników, że spółka przygotowuje obecnie skargę na postanowienie. „Już z chwilą jej złożenia postanowienie referendarza utraci moc, a wniosek TVP zostanie ponownie merytorycznie oceniony przez sędziego tego sądu rejestrowego” – napisał w piśmie.

„Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego przyjmuje się, że uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki i wynikające z nich zmiany w składach organów spółki czy też w zakresie otwarcia likwidacji są legalne, ważne i w pełni skuteczne, niezależnie od postanowień dotyczących ich wpisu wydanych przez sąd rejestrowy. Dopiero potencjalny prawomocny wyrok sądu gospodarczego o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności uchwał WZA w postępowaniu procesowym, mógłby stanowić podstawę do twierdzeń, że zmiany zachodzące w TVP od grudnia 2023 roku nie miały ważnych podstaw prawnych” – czytamy w piśmie Daniela Gorgosza do pracowników.

Gorgosz wyjaśnił, że przed TVP „zapewne jeszcze długi, może nawet kilkunastomiesięczny okres, w którym kwestia zmian w TVP będzie przedmiotem sporów prawnych”. „Niemniej jednak, o ile prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu procesowym sądy nie zakwestionują uchwały dotyczącej likwidacji TVP, jako Likwidator spółki pozostaję uprawniony do prowadzenia spraw spółki” – podkreślił.

Minister kultury, który stanowi walne zgromadzenie w Polskim Radiu i TVP oświadczył, że wpisy referendarzy sądowych nie wywołują skutków prawnych powodujących zmianę statusu spółek i ich władz. Wyjaśnił, że obie spółki są nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z 27 grudnia. W komunikacie przypomniano, że wpisy w KRS mają charakter deklaratoryjny – nie tworzą prawa i mają walor informacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *