Sondaż: 71 proc. Polaków boi się o wolność mediów

Dziennikarka z kamerą
Dziennikarka z kamerą
Fot. Unsplash

Jak wynika z sondażu Media Freedom Poll przeprowadzonego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, aż 71 proc. Polaków boi się o wolność mediów. To najwyższy wynik wśród państw regionu.

Wyniki sondażu zostały przedstawione podczas konferencji w „Gazecie Wyborczej”.

71 proc. ankietowanych w Polsce boi się o wolność mediów – to o 15 proc. więcej niż w przypadku węgierskich respondentów. Wśród Polaków 14 proc. ankietowanych nie ma takich obaw, podczas gdy wśród Węgrów taką odpowiedź wybrało 28 proc. respondentów. Odpowiedź „ani tak, ani nie” wybrała podobna liczba respondentów – w Polsce to 15 proc., a na Węgrzech 16 proc.

Polacy obawiają się o wolność mediów także bardziej niż Czesi i Słowacy, gdzie takie obawy ma kolejno 51 i 62 proc. respondentów.

Źródła zagrożeń dla mediów

Jako główne zagrożenie dla mediów, zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech wskazano w sondażu rząd (odpowiednio 4,1 oraz 3,7), przy czym odpowiedzi udzielano w skali 1-5, gdzie 1 oznacza niskie ryzyko, a 5 – wysokie ryzyko. W przypadku Czech i Słowacji respondenci widzą główne zagrożenie w działaniach wydawców, reklamodawców i biznesu (w obydwu krajach odpowiedzi na poziomie 3,6).

Ponadto, według badania, aż 87 proc. polskich respondentów uważa, że niezależność mediów od wpływów politycznych jest ważna. To więcej niż w innych państwach – tego samego zdania jest 81 proc. Słowaków, 81 proc. Czechów i 76 proc. Węgrów. Jednocześnie aż 69 proc. polskich respondentów nie zgadza się ze stwierdzeniem, że wydawcy mają prawo dyktować swoim dziennikarzom, co mają pisać lub mówić. Na Węgrzech takiej odpowiedzi udzieliło 58 proc. respondentów, w Czechach – 66 proc., a na Słowacji – 64 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *