Spotkanie premierów Polski i Czech

Bohuslav Sobotka i Beata Szydło na wspólnej konferencji prasowej w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Bohuslav Sobotka i Beata Szydło na wspólnej konferencji prasowej w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Beata Szydło i Bohuslav Sobotka przewodniczyli polsko-czeskim konsultacjom międzyrządowym.

Na Polskę i Czechy wywierana jest presja polityczna ze strony Komisji Europejskiej, mająca skłonić oba kraje do przyjęcia większej, niż przewidywały dotychczasowe ustalenia, liczby uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Konsultacje miały na celu wypracowanie jednolitego stanowiska wobec kryzysu migracyjnego i wspólne przeciwstawienie się naciskom.

Po spotkaniu, Beata Szydło i Bohuslav Sobotka przedstawili stanowisko obu rządów wobec żądań Komisji Europejskiej, dotyczących kwotowego podziału uchodźców między poszczególne kraje Unii.

Beata Szydło: – Stanowisko Polski jest niezmienne (…) Propozycja, którą w tej chwili Komisja Europejska próbuje forsować, jest złą propozycją. Nie tylko, że nie rozwiąże problemu migracji, ale jeszcze go pogłębi. My mówimy jasno i wyraźnie – pomoc humanitarna i rozwiązywanie problemów poza granicami Unii Europejskiej. Współpraca tak – jeżeli chodzi o straż graniczną i inne służby. Szukanie rozwiązań problemu tam, gdzie on się rodzi, zamiast przerzucania odpowiedzialności na państwa, które nie są winne temu, co w tej chwili dzieje się w Europie.

Beata Szydło zapowiedziała, że wokół tego stanowiska Polska, wspólnie z całą Grupą Wyszehradzką, będzie budowała sojusz państw, które są krytyczne wobec Komisji Europejskiej.

Obecnie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej sprawuje Republika Czeska. Od 1 lipca 2016 r. przewodnictwo w Grupie przejmuje Polska. Jednocześnie od 1 lipca 2016 r. Słowacja obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Będzie to dobry moment, aby przedstawić projekty, uwzględniające interesy krajów Europy Środkowo-Wschodniej i budować dla nich poparcie pozostałych państw członkowskich Unii.

Beata Szydło: – Rozmawialiśmy również o przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. O tym, że Grupa Wyszehradzka staje się coraz poważniejszym podmiotem, który potrafi kreować pozytywną i konstruktywną politykę europejską (…)

Rozmowy dotyczyły również konkretnych zagadnień infrastrukturalnych. Premier Bohuslav Sobotka jest zainteresowany jak najszybszym ukończeniem przez Polskę budowy drogi szybkiego ruchu S3 i doprowadzeniem jej do granicy z Czechami. Po połączeniu z czeską autostradą D11, droga S3 stanie się częścią korytarza transportowego (trasa międzynarodowa E65), łączącego północne Czechy z portami morskimi Szczecin-Świnoujście. Dzięki liniom promowym, ośrodki przemysłowe: Praga, Hradec-Kralove i Pardubice, uzyskają najkrótsze połączenie ze Skandynawią.

Dzień przed wizytą premiera Bohuslava Sobotki w Polsce, koncern paliwowy Unipetrol, kontrolowany przez Polaków, zawarł umowę z czeską spółką Mero, w sprawie stawek za przesyłanie ropy naftowej z Rosji. Spółka Mero zarządza wszystkimi rurociągami przesyłającymi ropę na terenie Czech, w tym czeskim odcinkiem rurociągu Przyjaźń. Unipetrol jest spółką zależną (63% akcji) Polskiego Koncernu Naftowego PKN Orlen. Poprzez Unipetrol, PKN Orlen jest właścicielem jedynych dwóch rafinerii ropy naftowej w Czechach, w Litvinowie i w Kralupach. Rafinerie posiadają zdolność przerobu ropy naftowej 8,7 mln ton rocznie.

PKN Orlen od roku 2010 starał się o zawarcie umowy, określającej stawki za przesyłanie ropy naftowej czeskimi rurociągami. Uzgodnienie stawek za przesyłanie ropy naftowej było dla rządu Beaty Szydło priorytetem w sferze stosunków gospodarczych z Czechami.

Beata Szydło: – Był to jeden z tematów, które omawialiśmy z panem premierem Sobotką, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy.

tekst i foto: Robert Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *