Trenerka Roku 2020 – Polski Komitet Olimpijski przyjmuje zgłoszenia

Trenerka Roku

Trenerka Roku

Polski Komitet Olimpijski ogłasza XX edycję Konkursu „Trenerka Roku”, który organizowany jest przez Komisję Sportu Kobiet PKOl. Zgłoszenia można przesyłać do 7 stycznia 2021 roku.

Tradycja organizowania Konkursu przez Komisję Sportu Kobiet, działającą przy Polskim Komitecie Olimpijskim trwa od 2001 roku. Jego celem jest wyłonienie Trenerki, która w danym roku miała szczególne osiągnięcia; przyczyniła się do sukcesu swojego zawodnika, zawodniczki lub drużyny (kategoria główna).

Wybór Laureatów w pozostałych trzech kategoriach pozwala uhonorować także Trenerów osiągających sukcesy z zawodniczkami w danym roku, Trenerów lub Trenerki za całokształt ich pracy z zawodniczkami oraz docenić tych, którzy popularyzują sport kobiet.

Inicjatywy takie jak ta – poza tytułową promocją wybitnych indywidualności trenerskich – są odpowiedzią na sformułowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski potrzeby wzmocnienia reprezentacji kobiet w sporcie oraz zwiększenia równowagi kobiet i mężczyzn w zawodzie trenera. Dorobek trenerski Laureatów Konkursu nagrodzonych w latach 2001-2020 pokazuje, że kobiety-trenerki świetnie sprawdzają się w pracy z zawodnikami w dyscyplinach stereotypowo uważanych za typowo „męskie”, zaś trenerzy – mężczyźni wypracowują bardzo dobry system współpracy ze swoimi zawodniczkami oparty na wzajemnym szacunku, empatii, efektywnej komunikacji i z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron.

Kto zostanie Laureatem XX edycji Konkursu? Na zgłoszenia od osób fizycznych, organizacji sportowych, uczelni wyższych i mediów czekamy do 7 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej PKOl: www.olimpijski.pl

źródło: PKOl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *