V Spotkanie WOSAK

Uprzejmie zapraszamy na V Spotkanie Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. Adaptacji m. st. Warszawy (WOSAK), które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016, w siedzibie Unii  Metropolii Polskich, Pałac Kultury i Nauki, XVIII piętro, g. 10.00.

Agenda

 • 10:00-10:05 – Powitanie, prowadzenie spotkania dr Andrzej Kassenberg
 • 10:05-10:35 – Prezentacja wyników badań socjologicznych ADAPTCITY dotyczących rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, Ewa Świerkula
 • 10:35-10:45 – Wstęp do części warsztatowej spotkania
 • 10:45-12:15 – Pierwsza część pracy warsztatowej metodą WORLD CAFE. Praca w dwóch grupach. Tworzenie i porządkowanie kierunków działań względem celów oraz interesariuszy. Jedna grupa opracowuje kierunki działań dla celów horyzontalnych, druga dla celów szczegółowych.
 • 12:15-12:30 – Przerwa na posiłek.
 • 12:30-13:15 – Druga część pracy warsztatowej metodą WORLD CAFE. Po zamianie grup kontynuacja dotychczasowej pracy.
 • 13:15-14:00 – Dyskusja porządkująca wyniki prac w grupach. Za kończenie spotkania.

Poniżej przedstawiamy cele uporządkowane po ostatnim spotkaniu:

4 cele horyzontalne:

 1. Zwiększenie poziomu świadomości na temat zachowań w obliczu ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.
 2. Zapewnienie w planach przestrzennego zagospodarowania wymogów dostosowania się do zmian klimatu, głównie na terenach zagrożonych powodzią.
 3. Podnoszenie odporności na zmiany klimatu, zwiększenie powierzchni oraz optymalizacja rozmieszczenia infrastruktury zielonej i błękitnej zapewniających wysoką jakość usług ekosystemów.
 4. Zapewnienie współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym dotyczącej adaptacji do zmian klimatu.

Oraz 4 cele szczegółowe

 1. Zapewnienie możliwości bezpiecznego zagospodarowania lub gromadzenia wody na powierzchni miasta.
 2. Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz zaopatrzenia miasta w sytuacjach wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.
 3. Ochrona zdrowia i życia ludzi na wypadek ekstremalnych zjawisk atmosferycznych głównie upałów, powodzi i nawalnych deszczy oraz związanych z tym zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.
 4. Wzmocnienie odpowiedzialnych działań lokalnych zapobiegających i usuwających skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych ze szczególnym uwzględnieniem silnego wiatru.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 14 grudnia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *