VI Ogólnopolski Kongres Smart City – założenia i perspektywy – 22 marca 2016

Lepsze, lepiej przystosowane, wydajniejsze, nowoczesne, tańsze, skuteczniejsze, efektywne… Te wszystkie określenia można zastąpić jednym – smart. Firma SuccessPoint serdecznie zaprasza na VI edycję Kongresu, podczas którego będą Państwo mieli szansę dowiedzieć się, jakie rozwiązania warto wdrożyć, by móc tak nazwać swoje miasto.

banner_smart_460

Idea zrównoważonego rozwoju dzięki rozwiązaniom smart zyskuje ogromną popularność – także polskie aglomeracje starają się podążać w tym kierunku. Mazowsze jest jednym z najlepiej rozwiniętych obszarów w Polsce, co nie oznacza jednak, że wprowadzanie nowych rozwiązań oraz korzystanie z nowoczesnych technologii staje się zbędne – wiele rozwiązań czeka jeszcze na wdrożenia w naszym kraju. Nowoczesne technologie pozwalają na ochronę środowiska poprzez mniej inwazyjne wykorzystywanie zasobów naturalnych, rozwój infrastruktury oraz wydajniejsze funkcjonowanie miasta, m.in. transportu czy energetyki.

Jakie korzyści dla społeczeństwa przynoszą rozwiązania smart? Dla administracji oznacza to lepszą organizację i planowanie, oszczędność pieniędzy oraz czasu. Dla mieszkańców zaś – poprawę jakości życia, większe włączenie się społeczeństwa w dokonywane zmiany i aktywny udział w życiu regionu.

W tym roku ponownie podjęliśmy się organizacji kolejnej edycji Kongresu – wierzymy, że tematyka smart city nadal jest aktualna i istnieje potrzeba ciągłej dyskusji na temat wdrażania nowoczesnych rozwiązań oraz sytuacji zrównoważonego rozwoju w Polsce. Pragniemy szerzyć świadomość wśród władz miast, administracji i stworzyć okazję do rozmowy i pogłębiana wiedzy na ten temat.

Warszawska edycja odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Cyfryzacji, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz Ambasady Szwecji.

Wsparcia udzielili nam także: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, Instytut Kolejnictwa, Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania, Warszawska Izba Gospodarcza, Polska Sieć Energie Cites, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
Podczas Kongresu odbędzie się debata otwierająca, podczas której zaproszeni goście będą dyskutować o wdrażaniu rozwiązań smart w Polsce i za granicą. Następnie odbędą się cztery panele dyskusyjne:

 1. Inteligentne wykorzystanie energii
 2. Nowe technologie
 3. Transport ekologiczny
 4. Infrastruktura

Zakres tematyczny Kongresu

Konferencja skierowana jest do:

 • władz centralnych – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa;
 • władz administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa;
 • przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych;
 • władz uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk;
 • inwestorów krajowych i zagranicznych;
 • organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu;
 • przedsiębiorców;
 • mediów branżowych.

Dla ww. osób udział jest bezpłatny!

Rejestracja

Więcej informacji na stronie: www.successpoint.pl/smart-2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *