VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego

Kongres PTTK 2023, Fot. Sylwia Nowak

VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego pod hasłem Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, wspólnie z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie odbyło się 15–16 września 2023 r. w Łodzi. Program dwudniowego Kongresu obejmował obrady plenarne, prezentację wystaw tematycznych związanych z krajoznawstwem i przyrodą.

W wydarzeniu wzięły udział 244 osoby. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Kardynał Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś, Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentowała Julia Saganiak – asystent polityczny ministra w Gabinecie Politycznym Ministra, Prezes Polskiej organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, Senator RP VIII i IX kadencji Prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi Ryszard Bonisławski, grono pracowników łódzkiego ratusza, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich Robert Starzyński, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Aleksandra Stępień oraz przedstawiciele placówek oświatowych w Łodzi.

W składzie Komitetu Naukowego znaleźli się znakomici krajoznawcy: prof. dr hab. Janusz Zdebski – przewodniczący, dr Józef Partyka – sekretarz, dr Szymon Bijak, dr hab. Małgorzata Durydiwka, mgr Andrzej Gordon, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. Zygmunt Kruczek, dr hab. Pola Kuleczka, dr Dariusz Kużelewski, dr Franciszek Midura, dr Paweł Miśkowiec, dr hab. Urszula Myga-Piątek, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, dr hab. Jacek Potocki, dr Andrzej Rembalski, mgr Stanisław Sikora, dr Andrzej Stasiak, dr Aleksandra Staszak, dr Andrzej Wasilewski, mgr Edward Wieczorek, dr hab. Bogdan Włodarczyk, dr Dominik Ziarkowski i dr Bernadetta Zawilińska.

Więcej na TTG Dziennik Turystyczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *