Warszawska giełda uhonorowana nagrodą im. Lesława Pagi

Prof. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z lewej Filip Grzegorczyk, podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu państwa.
Prof. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z lewej Filip Grzegorczyk, podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu państwa.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została uhonorowana nagrodą im. Lesława Andrzeja Pagi. Statuetkę z mosiądzu, ozdobioną bursztynem, odebrała Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy.

Fundacja im. Lesława A. Pagi przyznaje nagrodę od roku 2004 za promowanie wartości etycznych i profesjonalnych, niezbędnych dla kształtowania ładu gospodarczego. Nagradzane są osoby i instytucje, które wyznaczają najwyższe standardy kultury organizacyjnej i stylu zarządzania.

Laureatami nagrody byli dotąd:

 • Krzysztof Lis, współautor pierwszych prywatyzacji i debiutów giełdowych w latach 1991-1992,
 • Leszek Czarnecki, większościowy udziałowiec sześciu spółek notowanych na GPW,
 • Leszek Balcerowicz, wicepremier i minister finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego,
 • Igor Chalupec, prezes PKN Orlen w latach 2004-2007,
 • Józef Wancer, prezes Raiffeisen Bank Polska (1996-2000) i Banku BPH (2000-2010),
 • Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego (2010-2014),
 • Grzegorz Domański, były przewodniczący Rady Nadzorczej GPW,
 • Zygmunt Solorz-Żak, przedsiębiorca działający na rynku mediów, założyciel Telewizji Polsat,
 • Marek Belka, prezes NBP (od 11 czerwca 2010 r.),
 • Jacek Siwicki, prezes Enterprise Ivestors Sp. z o.o. (od 1992 r.),
 • Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź SA (od 2009 r. do 3 lutego 2016 roku).

Laudację wygłosił przewodniczący kapituły nagrody, Jacek Socha, w latach 1994-2004 przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: – Kapituła przyznała nagrodę za to, że przez 25 lat Giełda funkcjonuje i nie było takiej sytuacji, żeby kiedykolwiek utraciła ideały, które przyświecają funkcjonowaniu rynku kapitałowego i przestała działać zgodnie z tymi ideałami.

Od lewej: Jacek Socha - przewodniczący kapituły nagrody im. Lesława A. Pagi, prof. Małgorzata Zaleska - prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Filip Grzegorczyk - podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu państwa.
Od lewej: Jacek Socha – przewodniczący kapituły nagrody im. Lesława A. Pagi, prof. Małgorzata Zaleska – prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Filip Grzegorczyk – podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu państwa.

Witold Słowik, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, odczytał list ministra rozwoju, wicepremiera Mateusza Morawieckiego: – Okres odbudowy rynku kapitałowego i ponownego zainteresowania nim szerokich rzesz inwestorów mamy już za sobą. Okres, gdy cała Polska żyła gigantycznymi wzrostami kursów i zawrotnymi zyskami z czystej spekulacji, już słusznie minął. Podobnie zresztą, jak trudny okres burzliwego i często nadmiernie brutalnego rozwoju, osiąganego kosztem najmniejszych uczestników. Głęboko wierzę, że współczesny polski rynek kapitałowy znajdzie dla siebie nową drogę rozwoju. Tak, aby nie tylko służyć notowanym na nim podmiotom i poszczególnym inwestorom, ale również aktywnie uczestniczyć w rozwoju całej polskiej gospodarki.

Uroczystość była okazją do zaprezentowana najnowszej publikacji wydanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi, „Regulowany rynek kapitałowy w Polsce. Początki”.

Witold Słowik przekazuje na ręce Ewy Pagi list wicepremiera Mateusza Morawieckiego
Witold Słowik przekazuje na ręce Ewy Pagi list wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Mateusz Morawiecki: – Korzystając z okazji, składam na ręce pani prezes Ewy Pagi serdeczne gratulacje z okazji wydania publikacji, poświęconej regulowanemu rynkowi kapitałowemu. Cieszę się, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Prezes, powstała książka, która stanowi nie tylko unikalny zbiór materiałów dokumentujących proces kształtowania w Polsce rynku kapitałowego, ale także upamiętnia jego twórców.

Lesław Andrzej Paga, który jest patronem nagrody, był współtwórcą polskiego rynku kapitałowego i pierwszym przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych (1991-1994). Od dziś sala notowań warszawskiej giełdy nosi jego imię.

Prof. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych: – Doskonale wiemy w tym gronie, że Lesław Paga jest jednym ze współtwórców sukcesu polskiego rynku kapitałowego, a zatem także polskiej giełdy, Giełdy Warszawskiej. Uznaliśmy, że ten skromny gest z naszej strony, nadania imienia sali notowań, właśnie Lesława Pagi, to jest to, co powinniśmy zrobić w momencie 25 lat funkcjonowania warszawskiego parkietu.

Marek Metrycki, prezes firmy audytorskiej Deloitte Polska: – Lesław Paga był wizjonerem. Był jednym z pionierów i liderów czasu przemian w Polsce. Zapisał się na kartach historii, współtworzył rynek kapitałowy w Polsce i był pierwszym przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Lesława Andrzeja Pagę, pierwszego przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych (1991-1994). Od lewej: prof. Jan Pomorski - przewodniczący Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi, Marek Metrycki - prezes firmy audytorskiej Deloitte Polska, prof. Małgorzata Zaleska - prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Lesława Andrzeja Pagę, pierwszego przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych (1991-1994). Od lewej: prof. Jan Pomorski – przewodniczący Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi, Marek Metrycki – prezes firmy audytorskiej Deloitte Polska, prof. Małgorzata Zaleska – prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prof. Jan Pomorski, przewodniczący Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi: – Dziękuję Zarządowi Giełdy za ten gest. Myślę, że dobry duch Leszk, będzie towarzyszył wszystkim inicjatywom, które w tej sali będą miały miejsce.

Ewa Paga, prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi: – Kiedy nowy rząd obejmował władzę, kiedy pani prezes Zaleska przyszła tutaj do nas na Giełdę, powiedziała, że będzie robiła wszystko, żeby rynek kapitałowy był jednością. Teraz patrzę, po jednej stronie dzwon [dzwon giełdowy w sali notowań], po drugiej stronie symbol nadzoru [tablica upamiętniająca przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych]. To dobry moment, żeby powiedzieć, że jest to początek tych zmian.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *