Wizyta prezydenta Senegalu w Polsce

Macky Sall, prezydent Republiki Senegalu i Andrzej Duda, prezydent RP.
Macky Sall, prezydent Republiki Senegalu i Andrzej Duda, prezydent RP.

Na zaproszenie prezydenta RP przybył do Polski z oficjalną wizytą prezydent Republiki Senegalu, Macky Sall. 27 października 2016 r. prezydent Andrzej Duda powitał gościa na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Prezydenci wspólnie przewodniczyli rozmowom plenarnym delegacji towarzyszącej prezydentowi Senegalu i ministrów rządu RP.

W Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego podpisano 5 porozumień między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Senegalu:

1. Memorandum o konsultacjach politycznych między obu państwami. Konsultacje polityczne są istotne ze względu na starania Polski o uzyskanie statusu niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2020. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, Polska będzie mogła udzielić wsparcia politycznego Ukrainie, pozostającej w konflikcie z Rosją.

Niestali członkowie Rady Bezpieczeństwa są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w głosowaniu, które teoretycznie jest tajne. Zasada tajności głosowania nie odbiera jednak poszczególnym państwom prawa do ujawnienia, jak głosowali ich przedstawiciele, jeśli sobie tego życzą. W wyniku głosowania na forum Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 15 października 2015 roku, Senegal uzyskał status niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2016 -2017. Jednym z państw, które głosowały za kandydaturą Senegalu była Polska. Obecnie Polska oczekuje, że Senegal, na zasadzie wzajemności, poprze jej kandydaturę.

Ze strony polskiej memorandum podpisała Joanna Wronecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ds. współpracy rozwojowej, polityki afrykańskiej i bliskowschodniej oraz praw człowieka. W imieniu Republiki Senegalu dokument podpisał pan Mankeur Ndiaye, Minister Spraw Zagranicznych i Senegalczyków za Granicą.

2. Porozumienie o współpracy w dziedzinie turystyki między Ministerstwem Sportu i Turystyki RP, a Ministerstwem Turystyki i Transportu Powietrznego Republiki Senegalu.

Ze strony polskiej dokument podpisał minister Witold Bańka. W imieniu Republiki Senegalu porozumienie podpisał pan Mankeur Ndiaye.

3. Porozumienie o współpracy w dziedzinie rolnictwa między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, a Ministerstwem Rolnictwa i Wyposażenia Wsi Republiki Senegalu.

Ze strony polskiej dokument podpisał minister Krzysztof Jurgiel. W imieniu Republiki Senegalu porozumienie podpisał pan Mankeur Ndiaye.

4. Protokół o współpracy między Ministerstwem Finansów RP, a Ministerstwem Gospodarki, Finansów i Planowania Republiki Senegalu. Współpraca będzie dotyczyła gwarancji dla kredytów na import towarów rolno-spożywczych.

Ze strony polskiej dokument podpisał Wiesław Janczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca ministra ds. budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych. W imieniu Republiki Senegalu porozumienie podpisał pan Amadou Ba, Minister Gospodarki, Finansów i Planowania.

5. Porozumienie o współpracy między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a Senegalską Agencją Promocji Inwestycji. Porozumienie dotyczy wymiany informacji o warunkach realizacji inwestycji.

Ze strony polskiej dokument podpisał Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. Ze strony Senegalu porozumienie podpisał pan Mountaga Sy, prezes Senegalskiej Agencji Promocji Inwestycji.

Do końca 2014 roku Republika Senegalu nie posiadała ambasady w Polsce. Ambasadorowie akredytowani w Polsce urzędowali w Berlinie. 8 stycznia 2015 roku pan Khaly Adama Ndour, pierwszy ambasador Republiki Senegalu urzędujący w Warszawie, złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Ambasada RP w stolicy Senegalu, Dakarze, zamknięta w 2008 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych, Radosława Sikorskiego, została ponownie otwarta 31 maja 2016 r.

Robert Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *