Wzrost zgłoszeń polskich do europejskiego systemu patentowego

Innowacje
Innowacje
Fot. Unsplash

Jak wynika z opublikowanego Indeksu Patentowego EPO 2022, liczba zgłoszeń patentowych z Polski złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) wzrosła o 17,8%. Polacy dokonali 615 zgłoszeń w 2022 r. w stosunku do 522 rok wcześniej.

Średni wzrost wszystkich zgłoszeń do europejskiego systemu patentowego wyniósł 2,5% pomimo kryzysu gospodarczego. Dokonano 193 460 zgłoszeń w 2022 r. w stosunku do 188 809 rok wcześniej. Oznacza to, że polskie zgłoszenia rosną ponad siedmiokrotnie więcej niż średnia całkowita.

Jeśli chodzi o tempo wzrostu, Polska jest na drugim miejscu wśród członków Europejskiej Organizacji Patentowej, w tym roku wyprzedza nas tylko Malta (+28,6% i 72 zgłoszenia). Europejski system jest otwarty dla wszystkich krajów świata, stąd globalnie Polskę wyprzedza tylko Hongkong (Chiny) (+49,8% i 331 zgłoszeń) i Brazylia (+20,9 i 220 zgłoszeń).

Warto zauważyć, że Polska, choć ma w tym roku czwarty najwyższy wzrost zgłoszeń r/r, plasuje się na odległym 25. miejscu wśród wszystkich krajów zgłaszających. Pierwsze miejsca zajmują Stany Zjednoczone (+2,9% i 48 088 zgłoszeń), Niemcy (-4,7% i 24 684), Japonia (-0,4% i 21 576) oraz Chiny (+15,1% i 19 041).

Europejski Urząd Patentowy bada również poziom innowacyjności regionów. Polskie regiony są na odległych, nierankingowanych pozycjach globalnych. Najaktywniejszymi patentowo regionami, zgłaszającymi patenty europejskie, są: Kalifornia (16 139), Tokio (11 905) i chińskie Guangdong (9 442). Na czwartej pozycji znajduje się niemiecka Bawaria (7 084).

Polskie regiony są rankingowe tylko wśród regionów Europejskiej Organizacji Patentowej. Region warszawski znajduje się na 83. pozycji ze 177 zgłoszeniami europejskich wynalazków, natomiast z Małopolski pochodzi 113 zgłoszeń, a ze Śląska 62.

Sytuacja w patentach udzielonych (a nie dokonanych zgłoszeniach) jest już dużo gorsza, bowiem Polska zalicza poważny spadek aż o -21,7%. W 2022 r. udzielono 188 patentów europejskich przy 240 rok wcześniej.

Jeśli chodzi o dziedziny techniki, najwięcej zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych (-12,7% i 55 zgłoszeń), farmaceutyków (+8,1% i 40 zgłoszeń) oraz transportu (+11,4 i 39 zgłoszeń). Największą dynamikę wzrostu notuje biotechnologia (+362,5% i 37 zgłoszeń).

Najaktywniejszymi podmiotami zgłaszającymi wynalazki do Europejskiego Urzędu Patentowego wciąż są uczelnie i instytuty badawcze. W pierwszej dziesiątce jest tylko jedna firma Polpharma (5. miejsce i 11 zgłoszeń). Liderują Uniwersytet Jagielloński (20 zgłoszeń), Akademia Górniczo-Hutnicza (18) i Politechnika Śląska (18).

W 2022 roku do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wpłynęło 193 460 zgłoszeń, co stanowi wzrost o 2,5% w stosunku do poprzedniego roku i nowy rekord. Rosnąca liczba zgłoszeń patentowych – wczesny wskaźnik inwestowania przez firmy w badania i rozwój – pokazuje, że w ubiegłym roku innowacje utrzymywały się na solidnym poziomie, pomimo światowego kryzysu gospodarczego.

Komunikacja cyfrowa (+11.2% w stosunku do 2021 r.) znów okazała się dziedziną, w której w ubiegłym roku dokonano największej liczby zgłoszeń patentowych. Tuż za nią uplasowały się technologie medyczne (+1.0%) oraz komputerowe (+1.8%).

Maszyny/urządzenia/energia elektryczna (+18.2%), dziedzina obejmująca wynalazki związane z czystą energią, rozwijała się najszybciej spośród dziesięciu czołowych dziedzin technologii, częściowo napędzana rozkwitem technologii produkcji baterii (+48.0%). Dziedzina związana z półprzewodnikami (+19.9%) i technologiami audiowizualnymi (+8.1%) również odnotowała wysoki wzrost. Aktywność patentowa w dziedzinie produktów farmaceutycznych odnotowywała ciągły wzrost (+1.0%), by po raz pierwszy od dziesięciu lat znaleźć się w pierwszej piątce dziedzin technologii. Biotechnologia (+11.0%) również przeżywała rozkwit.

Wśród pięciu krajów, z których do EPO wpłynęło w roku 2022 najwięcej zgłoszeń patentowych, znalazły się Stany Zjednoczone (jedna czwarta wszystkich zgłoszeń), Niemcy, Japonia, Chiny i Francja. Za wzrost liczby zgłoszeń w 2022 r. odpowiadały głównie Chiny (+15.1% w porównaniu do 2021 r.), przy ponad dwukrotnym wzroście liczby zgłoszeń w ciągu ostatnich pięciu lat, a w mniejszym zakresie USA (+2.9%) oraz Republika Korei (+10.0%).

Rosnąca liczba zgłoszeń do EPO dokonywanych spoza Europy wskazuje na atrakcyjność europejskiego rynku technologii dla firm z całego świata.

Jeśli chodzi o trendy w odniesieniu do poszczególnych technologii, liczba zgłoszeń patentowych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych istotnie wzrosła w dziedzinie komunikacji cyfrowej oraz maszyn/urządzeń/energii elektrycznej. Firmy europejskie dokonały mniejszej liczby zgłoszeń w dziedzinie komunikacji cyfrowej, jednak znacznie większej liczby zgłoszeń w technologiach komputerowych, medycznych i biotechnologii. Liczba zgłoszeń z Chin wzrosła w większości istotnych dziedzin technologii.

W ubiegłym roku liczba zgłoszeń patentowych z Niemiec, europejskiego lidera w tej dziedzinie, spadła o 4,7%, głównie z powodu spadków w takich dziedzinach, jak transport (w tym motoryzacja), maszyny/urządzenia/energia elektryczna oraz lekka chemia organiczna. Liczba zgłoszeń z większości pozostałych krajów europejskich, które dokonują ich najwięcej, rosła, np. z Francji (+1.9%). Wśród krajów z największą liczbą zgłoszeń (powyżej 1000), największy wzrost odnotowały Irlandia (+12.3%), Szwajcaria (+5.9%), Belgia (+5.0%) i Holandia (+3.5%).

Indeks Patentowy 2022 w pełnej wersji: www.epo.org/patent-index2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *