XXV Kongres Techników Polskich

XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Przyjęciem „Przesłania” zakończył się zwołany we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich. Patronem Honorowym wydarzenia był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Uczestnicy XXV KTP i III ŚZIP, polscy inżynierowie przybyli z całego kraju i z zagranicy (ponad 400 uczestników, z tego ok. 70 przedstawicieli z 11 krajów: Australii, Austrii, Francji, Kanady, Litwy, Meksyku, Niemiec, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki, USA i Wielkiej Brytanii, stwierdzili, iż przed Polską stoją ogromne zadania cywilizacyjne. W ich wypełnianiu uczestniczy społeczność techniczna, podobnie jak czynili to nasi poprzednicy w XIX i XX stuleciu. Uczestnicy XXV KTP i III ŚZIP wyrażają przekonanie i oczekują, iż wnioski z bogatych merytorycznie sesji plenarnych i konferencji naukowo-technicznych będą uwzględnione w dalszych pracach nad tym Planem. Uczestnicy XXV KTP i III ŚZIP wyrażają przeświadczenie, że priorytetami działania państwa powinno być tworzenie warunków do inwestowania w edukację, naukę i rozwój techniczny w powiązaniu z praktyką przemysłową i skorzystaniem z ogromnego potencjału oraz doświadczenia polskich inżynierów z kraju i zagranicy.

Zainteresowanym wydarzeniem we Wrocławiu rekomenduję relacje w serwisie PAP nauka w Polsce:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410307,zawod-inzynier—honor-i-odpowiedzialnosc.html,
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410180,polscy-inzynierowie-o-konkurencyjnej-gospodarce.html,
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410417,jak-ksztalcic-inzynierow—wzorce-zza-oceanu.html.

Zapraszam także na strony wydarzeń: http://ktp.enot.pl/artykul.php?id=23&alias=zako%C5%84czony oraz http://szip.org.pl/artykul.php?id=23&alias=zako%C5%84czony, gdzie zamieszczono więcej informacji o spotkaniu inżynierskim we Wrocławiu, w tym wystąpienie inauguracyjne Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, pt. „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

Jednocześnie informuję, że pod przewodnictwem prof. Stefana Góralczyka, wiceprezesa FSNT-NOT, Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, trwa praca Komisji Wnioskowej, która wkrótce, w specjalnym komunikacie przedstawi dorobek XXV KTP III ŚZIP.

Partnerami XXV KTP i III SZIP byli: PKN ORLEN S.A., Grupa Azoty S.A., Tauron Polska Energia S.A., Grupa AsMet, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Inter-System, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Automobilklub Polski, KGHM ZANAM, Piec Bud Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., Ekert, FCA Poland, Mine Master, Energetyka, Enka-Tech, Mercus Logistyka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PIT-Radwar S.A., PCO oraz Kapitał Dolnego Śląska.

Przesłanie XXV Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR FSNT-NOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *