Zaproszenie do konkursu na informację medialną o ochronie własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału wV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. Własność intelektualna obejmuje wszelkie dziedziny twórczości określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie prawo własności przemysłowej. Przedmiotami własności przemysłowej podlegającymi ochronie są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

Spośród nadesłanych prac jury Konkursu wybierze 5 najlepszych prac, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5000 zł brutto.

Prace konkursowe powinny dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

Termin składania prac: do dnia 16 października 2017 r.

Do konkursu można zgłaszać przekazy medialne, które zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace należy dostarczyć w formie przesyłki pocztowej lub osobiście na poniższy adres:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie oraz formularzu zgłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *