Zaproszenie na konferencję Urzędu Patentowego RP, 26-27 marca 2015

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza Przedstawiciela Redakcji do udziału w VIII edycji Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Wzornictwo w strategii firmy”, która odbędzie się w dniach 26-27 marca br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W panelach dyskusyjnych tegorocznej edycji tego wydarzenia pragniemy skoncentrować się na tematyce zacieśniania współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi, projektantów i przedsiębiorców, wdrażania wzornictwa przemysłowego do firm, a także ochrony własności intelektualnej, która odgrywa kluczową rolę w umacnianiu konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagranicznych.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które utrudniają ich efektywną współpracę, a także wskazania niezbędnych działań finansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w MSP. Przedstawione zostaną także kwestie związane z możliwościami uzyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia innowacyjnej działalności biznesowej związanej ze wzornictwem w ramach programów nowej perspektywy finansowej UE.

Wśród głównych zagadnień poruszanych na konferencji znajdą się:

  • Zarządzanie wzornictwem w procesie powstawania nowego produktu
  • Design Thinking a zdolność do kreowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie
  • Tworzenie nowych produktów i usług w oparciu o zrozumienie potrzeb użytkowników
  • Ekonomiczna wartość designu
  • Dostępne źródła finansowania wzornictwa przemysłowego
  • Prawna ochrona wzornictwa
  • Kreowanie marki narodowej poprzez promocję wzornictwa przemysłowego

W panelach dyskusyjnych wezmą udział eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy szczególnie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, sektora kreatywnego, władz regionalnych, a także wszystkie osoby zainteresowane budowaniem dobrych relacji pomiędzy tymi środowiskami.

Podczas Konferencji zorganizowane zostaną stanowiska konsultacyjne m.in. Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, gdzie przedsiębiorcy będą mogli bezpośrednio uzyskać informacje o możliwościach wsparcia ich działalności.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa najciekawszych projektów wzorniczych pochodzących od polskich projektantów lub producentów, wyróżnionych w plebiscycie must have. Ekspozycja ta, przygotowywana wspólnie z Łódź Design Festival, prezentowana będzie w holu głównym siedziby Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *