Stolica na raty

18 marca przypada rocznica przeniesienia stolicy do Warszawy. Dokładnie 423 lata temu, 18 marca 1596 r., król Zygmunt III Waza zadecydował o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. Uważa się tak, choć nie ma śladu po potwierdzającym decyzję akcie prawnym z taką datą. Jako pierwszy...