Autor: Administrator

Podróż bez ubezpieczenia COVID-19?

Większość podróżujących będzie podróżowało bez ubezpieczenia, bo nie będzie ono obejmowało ubezpieczenia od choroby związanej z COVID-19. Towarzystwa ubezpieczeniowe wycofały polisy turystyczne lub ubezpieczenie zdrowotne na COVID-19….