Likwidator TVP wzywa KRRiT do przekazania wpływów z abonamentu

TVP
TVP
Fot. Wikipedia

Likwidator TVP Daniel Gorgosz wezwał przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego do przekazania spółce wpływów z opłat abonamentowych.

Jak zaznaczono w piśmie, pieniądze „powinny zostać przekazane TVP S.A. w likwidacji w dniach 11 i 22 stycznia 2024 r. zgodnie z harmonogramem przekazanym Spółce przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji”.

Daniel Gorgosz zapowiedział, że jeżeli środki te nie zostaną przekazane w ciągu siedmiu dni, to skieruje sprawę do sądu.

Gorgosz już wcześniej, 24 stycznia, wezwał Macieja Świrskiego do natychmiastowego przekazania spółce wpływów z opłat abonamentowych. Likwidator zapowiadał wówczas, że „spółka zamierza podjąć dalsze kroki prawne służące ochronie jej interesów i wyegzekwowaniu wypłaty zaległych środków abonamentowych”.

10 stycznia 2024 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wstrzymała wypłatę środków dla mediów publicznych z prognozy abonamentowej – wstępnie do 12 lutego. Powołano się na „chaos prawny powstały w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji wywołany decyzjami ministra kultury i dziedzictwa narodowego”.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *