KRRiT: pieniądze dla TVP i Polskiego Radia do depozytu sądowego

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Fot. https://www.gov.pl/web/krrit/dla-mediow

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła uchwałę w sprawie przekazania środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego do depozytu sądowego.

W grudniu, wyniku sporu o polskie media publiczne. minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji TVP, PR i PAP, a później także 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Choć sądy wpisały do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji większości rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, to nie stało się tak w przypadku Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Radio Lublin nie do likwidacji. Sąd odmówił wpisu do KRS>>

W odpowiedzi w styczniu KRRiT zamroziła do 12 lutego wypłatę pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych.

Likwidator TVP wzywa KRRiT do przekazania wpływów z abonamentu

W środę KRRiT przyjęła dwie uchwały podpisane przez czterech członków wskazanych przez PiS i prezydenta (przewodniczący Maciej Świrski, wiceprzewodnicząca Agnieszka Glapiak, Hanna Karp, Marzena Paczuska). Przeciwko zagłosował prof. Tadeusz Kowalski.

Jak czytamy w uchwałach, KRRiT zamierza do czasu prawomocnego stwierdzenia przez sąd rozwiązania lub rozpoczęcia procesu likwidacji spółek, ustalić wypłatę środków abonamentowych w proporcji odpowiadającej tej przyjętej jesienią ub.r. Dotyczy to także spółek mediów publicznych, których likwidacja została wpisana do KRS.

KRRiT chce, żeby wypłacane środki były przeznaczane wyłącznie na realizację misji, zgodnie z obowiązującym planem programowo-finansowym na 2024 roku. Zdaniem regulatora, powinien zostać powołany nadzór nad wydatkami środków abonamentowych. Możliwe jest jego powierzenie radzie nadzorczej, radzie programowej, radzie pracowniczej lub związkom zawodowym.

Spółki mediów publicznych miałyby także być zobowiązane do przekazywania KRRiT do 15 dnia miesiąca oświadczenia ze wskazaniem konkretnych celów, na które zostały przeznaczone pieniądze. W przypadku braku takich sprawozdań, KRRiT nie będzie widziała podstaw do dalszych wypłat dla danej spółki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *