Młodzi naukowcy na tropach białek

Czy kazeina mleka jest większa od ovoalbuminy jajka? Czym różni się mleko krowie od sojowego? Jak wygląda miozyna i aktyna mięśni? Odpowiedzi na m.in. te pytania szukali uczestnicy warsztatów ADAMED SmartUP Academy. Młodzi naukowcy w tym celu przeprowadzili szereg eksperymentów naukowych, m.in. wyizolowali z tkanki mięśniowej ryb białko, a także oznaczyli jego stężenie według metody kolorymetrycznej Bradford.

naukowcy-na-tropie-bialek

Przedmiotem badań były także liście bazylii, mleko krowie i sojowe, białko oraz żółtko jajka. Uczestnicy pod okiem prowadzących wyizolowali białka z tych tkanek i preparatów. Następnie oznaczyli ich stężenie w próbkach metodą kolorymetryczną Bradford. W tym badaniu wykorzystywana jest zdolność białka do łączenia się z barwnikiem, który w środowisku kwaśnym przyjmuje zabarwienie brunatne, a podczas reakcji z białkiem błękitne. Natężenie uzyskanej barwy jest proporcjonalne do stężenia w próbce.

Ponadto młodzi naukowcy przeprowadzili elektroforetyczny rozdział białek pod względem ich wielkości na specjalnym żelu. Metoda ta stosowana jest m.in. do identyfikacji i monitorowania składu mieszaniny białek. „Wykonanie tego eksperymentu wymaga chirurgicznej precyzji, ponieważ przygotowane próbki należy bardzo ostrożnie nanieść do studzienek w żelu zagęszczającym. Moim zdaniem był to najciekawszy element warsztatów. Każdy z nas wykonywał je indywidualnie pod nadzorem prowadzących” – mówi Ola Gajda, uczestniczka warsztatów ADAMED SmartUP Academy.

Zajęciom praktycznym towarzyszył wykład. Prowadzący opowiedzieli o wcześniej zastosowanych metodach, biotechnologii, a także o proteomice, czyli o całej gałęzi nauki zajmującej się badaniem białek. Wspólnie z uczestnikami zastanawiali się również nad tym, czy badanie DNA wystarcza do poznania tajemnic organizmu. Warsztaty zorganizowano we współpracy z BioCentrum Edukacji Naukowej.

Chcesz wziąć udział w takiej naukowej przygodzie?

Będzie to możliwe już 11 marca bądź 23 marca br. podczas kolejnych warsztatów. ADAMED SmartUP Academy to cykl zajęć z biotechnologii, medycyny, chemii, biochemii i fizyki, które organizowane są w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gliwicach oraz Lublinie. Aby wziąć w nich udział wystarczy mieć od 15 do 19 lat i krótko uzasadnić swoją motywację do pogłębiania wiedzy. Rejestracja na warsztaty dostępna jest na stronie https://adamedsmartup.pl/academy.

ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15 – 19 lat. Program patronatem honorowym objęli: minister Edukacji Narodowej, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Grupy Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała dzięki własnej myśli naukowej i własnym patentom. Obecnie jest producentem ponad 250 produktów, oferowanych pacjentom w 60 krajach na świecie. Posiada swoje przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Aktualnie zatrudnia 1 600 osób. Od 2000 r. firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, przeznaczając na ten cel kwotę 900 mln zł. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi. Własność intelektualna firmy chroniona jest wieloma patentami.

źródło: Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *