Biotechnologia: Rządowy Plan Biotechnologii – szansa dla start-upów

Startup
Startup
Fot. Unsplash

Sektor biomedyczny w wielu krajach definiowany jest jako strategiczny i w sposób aktywny wspierany jest przez rządy, a realizowane inicjatywy są ukierunkowane na koordynację działań i wsparcie budowy przyjaznego dla rozwoju ekosystemu. Dodatkowo podejmowane są działania związane z modernizacją ścieżki regulacyjnej, standaryzacją badań klinicznych, poprawą polityki refundacji i przyspieszeniem procesu zatwierdzania produktów, które wzmacniają możliwości wzrostu rynku.

Polska jako jeden z niewielu krajów europejskich, pomimo dysponowania dużym potencjałem, nie zaprojektowała i nie wdrożyła dotychczas spójnego planu rozwoju tego sektora. Wydatkowane na ten cel środki są rozproszone, a niewystarczająca koordynacja i konsolidacja działań skutkuje niską konwersją środków finansowych na wymierne, produktowo-usługowe wyniki projektów wspieranych z tych środków. Ostatnie miesiące funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19 jeszcze mocniej potwierdziły potrzebę posiadania silnego krajowego sektora biomedycznego, który przekłada się na wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego kraju, efektywność systemu ochrony zdrowia i mnożnikowe efekty gospodarcze.

Więcej na biotechnologia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *