Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje obecnie projekt pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Polska-Republika Czeska. Celem projektu jest zainicjowanie procesu wdrażania opracowanej w ramach projektu „Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych”, co będzie możliwe dzięki podjęciu szeroko zakrojonej współpracy transgranicznej pomiędzy JST oraz NGO w Polsce i Czechach.

W ramach realizacji projektu oczekuje się również wzrostu zainteresowania turystyką rowerową, zwiększenie wiedzy w temacie tworzenia atrakcyjnych ofert turystycznych dla rowerzystów oraz polepszenia współpracy i koegzystencji społeczności lokalnych. Zaangażowanie podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych jest niezbędne dla uzyskania pełnych efektów współpracy transgranicznej.

Partnerzy zaangażowani w projekt:

  • Województwo Dolnośląskie (Instytut Rozwoju Terytorialnego) – partner wiodący,
  • Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,
  • Powiat Ząbkowicki,
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”,
  • Wrocławska Inicjatywa Rowerowa,
  • Asociace Měst Pro Cyklisty,
  • Nadace Partnerstvi,
  • Region Orlicko-Třebovsko,
  • Královéhradecký Kraj.

Projekt będzie realizowany przez 30 miesięcy (luty 2017 – lipiec 2019), a jego głównym efektem będzie wyznaczenie przebiegu długodystansowej trasy rowerowej na pograniczu polsko-czeskim (wraz z łącznikami transgranicznymi).

Jednym z pierwszych zadań w projekcie, za które odpowiedzialna jest Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna jest organizacja imprezy study – tour dla wszystkich partnerów projektu, podczas której chcielibyśmy pokazać najlepsze przykłady tras rowerowych wraz z rozwiązaniami przyjaznymi dla rowerzystów. Impreza potrwa od 26 do 28 czerwca 2017 r. Podczas study touru nasi goście zapoznają się z prezentacjami firmy Nextbike oraz wyruszą na wycieczką rowerową po Opolu. W tym czasie nasi partnerzy będą mieli okazję poznać także malownicze zakątki okolic Nysy, Otmuchowa, jadąc Szlakiem Czarownic.

foto: irt.wroc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *