Lęk przed „Obcymi” i wrogość wobec nich – konferencja

Uniwersytet Warszawski - konferencja

W tym tygodniu na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja poświęcona tematyce uprzedzeń i braku tolerancji, m.in. w społeczności akademickiej. 11 stycznia w auli Dawnej Biblioteki UW przedstawiciele uczelni i innych instytucji naukowych będą rozmawiać o tym, czym przejawia się wrogość wobec osób postrzeganych jako tzw. „Obcy” i jak przeciwdziałać temu zjawisku.

Ujawniana niechęć w stosunku do ludzi o odmiennym pochodzeniu czy też różniących się pod wieloma innymi względami od nas samych jest jednym z wyzwań globalizującego się świata. Przeciwdziałanie wrogości i ksenofobii ma szczególne znaczenie w kontekście uczelni. Stanowią one miejsce spotkań i wymiany poglądów osób o różnych zwyczajach i korzeniach kulturowych, dlatego też tworzenie atmosfery otwartości i tolerancji jest istotnym zadaniem społeczności akademickiej.

Celem organizowanej konferencji jest rozwijanie wiedzy na temat uwarunkowań, przejawów i konsekwencji negatywnych postaw wobec innych. Dogłębne zrozumienie tej tematyki pozwoli przedstawicielom uczelni efektywniej budować klimat współpracy i przyjaznych relacji pomiędzy polskimi i zagranicznymi studentami.

Inicjatorami konferencji są: Komisja Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej (KioS) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oraz Uniwersytet Warszawski.

W pierwszej części wydarzenia odbędą się wykłady prof. Michała Bilewicza z Uniwersytetu Warszawskiego „Uprzedzeni. O źródłach ksenofobii i jej konsekwencjach” oraz prof. Janiny Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Lęk przed obcymi/ innymi na polskiej uczelni”. W programie konferencji przewidziany został także panel dyskusyjny „Społeczno-kulturowe źródła ksenofobii i możliwości jej ograniczania”, który poprowadzi prof. Mirosław Kofta z Wydziału Psychologii UW. W panelu wezmą udział przedstawiciele nauki z całej Polski: dr hab. Tomasz Besta (Uniwersytet Gdański), dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (Instytut Nauk Prawnych PAN), prof. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Rafał Pankowski (Collegium Civitas) oraz ks. prof. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Konferencja odbędzie się 11 stycznia, w godz.11.00-16.00, w auli budynku Dawnej Biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Szczegółowy program wydarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *