Ogólnopolski Kongres „SMART CITY – założenia i perspektywy”

IX edycja Ogólnopolskiego Kongresu "SMART CITY - założenia i perspektywy"

Inteligentne miasta po polsku… Czy województwo mazowieckie realizuje koncepcję smart city?

Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój inteligentnych miast?

Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju Inteligentnych Miast zapraszamy do bezpłatnego udziału w X edycji ogólnopolskiego kongresu:

„SMART CITY – założenia i perspektywy”
28 marca 2017r. Warszawa

Ogólnopolski Kongres „SMART CITY – założenia i perspektywy” jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli  m.in.: Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Polski, Ambasada Szwecji Warszawa, Centrum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Narodowa Agencja Poszanowani Energii S.A.

Partnerzy konferencji: ThinkIt Consulting sp. z o.o. oraz VOLVO Polska.

Proponowana tematyka kongresu:

DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.

I. PANEL DYSKUSYJNY
Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast.

II. PANEL DYSKUSYJNY
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.

III. PANEL DYSKUSYJNY
Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport.

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:

 • Paweł Jakubowski – Zastępca Burmistrza, Urząd miasta Opalenicy
 • Piotr Januszewicz – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Jacek Terebus –  Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miasta Płocka / Dyrektor zarządzający – CIFAL Płock
 • Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu
 • dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk – Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie
 • Małgorzata Durda – Dyrektor ds. sprzedaży autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.
 • Adam Kruczek – ThinkIt Consulting Sp. z o.o.
 • Francuskie spojrzenie na smart city
 • Adam Kapella – Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju Ambasady Francji w Polsce
 • Andrzej Pietrasik – Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Płońsku, Płońska Izba Gospodarcza
 • Krzysztof Komorowski – Ekspert w Obszarze Nowych Technologii, Instytut Sobieskiego
 • Mariusz Sudoł – Prawnik, Ekspert Prawa Nowych Technologii
 • Matthias Rehm – Główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
 • Mateusz Kędzierski – Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii
 • Barbara Adamska – Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
 • Krzysztof Biernat – Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
 • Szymon Firląg – Doradca, Instytut Budynków Pasywnych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
 • Andrzej Kaźmierski – Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
 • Emilia Piotrowska – Członek Zarządu Warszawskiego Alarmu Smogowego, Warszawski Alarm Smogowy
 • Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • Aleksander Wiącek – Asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej, Zespół Mobilności Aktywnej
 • Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu, Veturilo

Program kongresu

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 • władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
 • władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa
 • przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
 • władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
 • inwestorów krajowych i zagranicznych
 • organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
 • przedsiębiorców
 • media branżowe

REJESTRACJA

Więcej informacji (program, dokładna lokalizacja, rejestracja) dostępne są na stronie:
http://successpoint.pl/smart-2017-warszawa

Zapraszam do kontaktu:
Koordynator Projektu
Klaudia Moskała
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *