Orlen chce odrzucenia wniosku RPO o wstrzymanie przejęcia Polska Press

Stacja benzynowa PKN Orlen
Stacja benzynowa PKN Orlen
Fot. Orlen.pl

PKN Orlen w stanowisku przekazanym do sądu wystąpił o odrzucenie, jako niedopuszczalnego, wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania transakcji zakupu Polska Press lub ewentualnie jego oddalenie.

„Wstrzymanie wykonalności rozstrzygnięć prezesa UOKiK (…) może dotyczyć tylko i wyłącznie decyzji wykonalnych przed ich uprawomocnieniem. Taka wykonalność może wynikać albo z faktu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, albo z przepisu ustawy. Regułą jest jednak to, że decyzje prezesa UOKiK stają się wykonalne dopiero po wyczerpaniu sądowego trybu odwoławczego” – napisano w tym stanowisku, którego odpis trafił do Biura RPO.

Jak wskazuje PKN Orlen, decyzja prezesa UOKiK nie była opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności i ulegała realizacji z chwilą jej wydania. „Także ewentualne wstrzymanie wykonalności takiej decyzji byłoby konstrukcyjnie wadliwe i niedopuszczalne (…). Nadal zgłaszający przedsiębiorca byłby władny do sfinalizowania zgłaszanej transakcji” – zaznaczono.

Ponadto, we wniosku poza wstrzymaniem wykonalności decyzji jest mowa o zakazie wykonywania przez Orlen praw udziałowych w Polska Press, co – zdaniem PKN Orlen – nie ma oparcia w przepisach.

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen w lutym 2021 r. Miesiąc później Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji prezesa UOKiK i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *