Sąd oddalił skargę RPO dotyczącą przejęcia Polska Press przez Orlen

Stacja benzynowa PKN Orlen
Stacja benzynowa PKN Orlen
Fot. Orlen.pl

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgody prezesa UOKiK na przejęcie przez Orlen Polska Press.

Sąd podczas rozprawy, w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie przedstawił dowodów na poparcie tezy, iż decyzja jest nieprawidłowa.

SOKiK stwierdził ponadto, iż ocena transakcji dokonana przez prezesa UOKiK jest właściwa i znajduje oparcie w materiale dowodowym. Podkreślił, że prezes Urzędu jako organ ochrony konkurencji bada koncentracje jedynie pod kątem kryteriów wskazanych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

„Od początku wyraźnie wskazywaliśmy źródła prawne i ekonomiczne decyzji stwierdzającej, że koncentracja nie zagrozi konkurencji na żadnym z rynków. Dzisiejsze orzeczenie sądu potwierdza, iż zarzuty ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Adama Bodnara, były całkowicie bezpodstawne. Z satysfakcją przyjmujemy to orzeczenie, wzmacniające zaufanie do nas jako instytucji” – napisał w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Istnieje możliwość złożenia apelacji w sprawie oddalenia skargi, RPO bierze to pod uwagę.

Na początku marca 2021 r. RPO zaskarżył zgodę prezesa UOKiK na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. W efekcie sąd wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji prezesa UOKiK do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Pomimo to Orlen już we wrześniu ubiegłego roku został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako jedyny udziałowiec przejętej spółki.

do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Mimo braku ostatecznej decyzji SOKiK koncern paliwowy już we wrześniu ub.r. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako jedyny udziałowiec przejętej spółki.

Orlen chce odrzucenia wniosku RPO o wstrzymanie przejęcia Polska Press

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *