Sąd wstrzymał przejęcie Polska Press przez Orlen

Strona internetowa polska Press

Sąd uznał skargę RPO i wstrzymał decyzję prezesa UOKiK o przejęciu Polska Press przez Grupę Orlen.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało w poniedziałek, że sąd Sąd Okręgowy w Warszawie (XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) wstrzymał zgodę prezesa UOKiK na kupno wydawnictwa Polska Press Grupa przez Grupę Orlen.

W poniedziałek nie były jeszcze znane szczegóły pisma w tej sprawie, RPO miał się dowiedzieć o decyzji telefonicznie. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył wtedy, że nie otrzymał żadnej informacji z UOKiK ws. wstrzymania przejęcia Polska Press i zaznaczył, że jest „zdumiony, że to Pan Adam Bodnar ogłasza rzekome postanowienie sądu, powołując się na jakąś rozmowę telefoniczną”.

We wtorek sąd wydał oficjalny komunikat, w którym zaznaczono: „XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XVII Amo 1/21 na podstawie art. 47930 § 1 k.p.c. wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen SA w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie”.

Daniel Obajtek skomentował również to oświadczenie, zaznaczając, że „PKN Orlen wykorzysta wszystkie dostępne środki w celu ochrony swoich praw”.

Orlen chce odrzucenia wniosku RPO o wstrzymanie przejęcia Polska Press

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen w lutym 2021 r. Miesiąc później Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji prezesa UOKiK i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

PKN Orlen w stanowisku przekazanym do sądu wystąpił o odrzucenie, jako niedopuszczalnego, wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania transakcji zakupu Polska Press lub ewentualnie jego oddalenie.

„Wstrzymanie wykonalności rozstrzygnięć prezesa UOKiK (…) może dotyczyć tylko i wyłącznie decyzji wykonalnych przed ich uprawomocnieniem. Taka wykonalność może wynikać albo z faktu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, albo z przepisu ustawy. Regułą jest jednak to, że decyzje prezesa UOKiK stają się wykonalne dopiero po wyczerpaniu sądowego trybu odwoławczego” – napisano w tym stanowisku, którego odpis trafił do Biura RPO.

Jak wskazywał PKN Orlen, decyzja prezesa UOKiK nie była opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności i ulegała realizacji z chwilą jej wydania. „Także ewentualne wstrzymanie wykonalności takiej decyzji byłoby konstrukcyjnie wadliwe i niedopuszczalne (…). Nadal zgłaszający przedsiębiorca byłby władny do sfinalizowania zgłaszanej transakcji” – zaznaczono.

Ponadto, we wniosku poza wstrzymaniem wykonalności decyzji jest mowa o zakazie wykonywania przez Orlen praw udziałowych w Polska Press, co – zdaniem PKN Orlen – nie ma oparcia w przepisach.