Zmarł Joachim Gabor – wielki szewc ze Strzelec Opolskich

Strzelce Opolskie, Krakauerstrasse 5. W tym miejscu stał do stycznia 1945 roku dom rodzinny i sklep obuwniczy Piusa Gabora. Joachim miał 15 lat, gdy stracił oboje rodziców wskutek  tragicznego dla mieszkańców „wyzwolenia” miasta przez Rosjan. Rok po wojnie wraz z bratem Bernhardem założył zakład obuwniczy w Saalfeld (Turyngia). Pierwsze buty produkowali z opon samochodowych. Dwa lata później bracia szmuglują maszyny szewskie do Barmstedt k/Hamburga. W 1949 roku budują fabrykę, a model określany jako „but dla każdego”, przynosi Gaborom pierwsze poważne zyski i ogromną popularność. Joachim Gabor w wieku 20 lat staje się  przedsiębiorcą. Pierwsze buty rozwozi do klientów na rowerze.

W roku 1966 Joachim Gabor przenosi siedzibę firmy oraz 60 pracowników wraz z rodzinami do Rosenheim w Bawarii. Po śmierci brata Bernharda rozwija ją i prowadzi samodzielnie przez 56 lat. Wybudował w swoim życiu 14 fabryk.

W roku 2009 firma świętuje 60-lecie. Zatrudnia ponad 3.300 pracowników w fabrykach na terenie Niemiec, Austrii, Portugalii, Słowacji, produkuje ponad 7 mln par obuwia rocznie, sprzedaje je w 60 krajach świata. Zarządza nią od 2005 roku Achim Gabor, syn Joachima. W siedzibie firmy urzeka odwiedzających mini-muzeum, kolekcja starych modeli, w jakich chodziły pokolenia kobiet w przeciągu ponad półwiecza.
W lutym 2009 roku starosta Józef Swaczyna odwiedza Joachima Gabora z okazji 80-rocznicy urodzin „wielkiego szewca”, pochodzącego ze Strzelec Opolskich. W prezencie urodzinowym ofiaruje jubilatowi rachunek z przedwojennego sklepu Piusa przy Krakauerstrasse 5. Ten unikalny rachunek został wypisany ręką Piusa w dniu 5 lutego 1929 roku, czyli w przeddzień urodzin Joachima Gabora. Unikalny dokument przechował mieszkaniec miasta Paul Twardon. Wzruszająca, jakże cenna pamiątka rodzinna oraz liczne listy, zaproszenia, gratulacje spowodowały, iż właśnie w roku 2009 rozpoczął się cykl wspólnych działań, odwiedzin i planów.   

Wiosną Achim Gabor przyjeżdża do Strzelec Opolskich. Otwiera na rynku wystawę fotograficzną obrazującą historię firmy. I tu następuje kolejna wzruszająca chwila: Karol Cebula, strzelecki przedsiębiorca przekazuje Gaborowi oryginalną łyżkę do butów, pochodzącą ze sklepu dziadka Piusa. Drugą łyżkę wręcza – dla ojca – wicestarosta Waldemar Gaida. Na uniwersytecie Opolskim Achim Gabor wygłasza wykład dla studentów z cyklu „Akademia Kariery”. Na rodzinne zaproszenie Gaborów wyjeżdża do Rosenheim strzelecki teatrzyk dziecięcy. Wystawa „Wielki szewc ze Strzelec Opolskich” została w roku 2010 zaprezentowana w Warszawie wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i Stowarzyszeniem Polskich Mediów.

W kwietniu tego roku Achim Gabor został zaproszony przez rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisława Sławomira Nicieję do Rady Gospodarczej przy UO.
W maju Powiat Strzelecki zorganizuje wystawę i spotkanie poświęcone sylwetce „wielkiego szewca” rodem ze Strzelec Opolskich.

Teresa Kudyba
zdjęcia: Mariusz Przygoda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *