Podsumowanie konkursu „Student wynalazca 2015” w Urzędzie Patentowym RP

W Urzędzie Patentowym RP odbyła się w dn. 18 czerwca br. uroczystość podsumowania tegorocznej edycji Konkursu „Student Wynalazca”, połączona z prezentacją nagrodzonych rozwiązań i wręczeniem dyplomów młodym twórcom.

Z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrody laureatom wręczyła  Podsekretarz Stanu dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz. Politechnikę Świętokrzyską, jako głównego organizatora konkursu reprezentował Rektor uczelni prof. dr hab. Stanisław Adamczak. W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów nagrody wręczył Prezes  Stowarzyszenia prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzeni zostali:

Nagrody Główne:

 • Angela Andrzejewska – współautorka wynalazku „Orteza dynamiczno – pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno – pomiarowym, oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego”
 • Żaneta Król- współautorka wynalazku „Sposób wytwarzania biopolimerowych kompozytów oraz biopolimerowe kompozyty o aktywności biologicznej”
 • Ewa Brychcy – współautorka wynalazku „Sposób wytwarzania biopolimerowych kompozytów oraz biopolimerowe kompozyty o aktywności biologicznej”
 • Natalia Ulbin-Figlewicz – współautorka wynalazku „Sposób wytwarzania biopolimerowych kompozytów oraz biopolimerowe kompozyty o aktywności biologicznej”
 • Dominika Kulig – współautorka wynalazku „Sposób wytwarzania biopolimerowych kompozytów oraz biopolimerowe kompozyty o aktywności biologicznej”
 • Łukasz Sadurski – współautor wynalazku „Kabestan”
 • Karol Charkiewicz – współautor wynalazku „Wykorzystanie panelu 14 autoprzeciwciał jako klasyfikatora w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej zespołu downa  oparte o analizę we krwi”
 • Joanna Gościk – współautorka wynalazku „Wykorzystanie panelu 14 autoprzeciwciał jako klasyfikatora w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej zespołu downa  oparte o analizę we krwi”
 • Iga Jasińska – współautorka wynalazku „Zastosowanie granulatu szkła spienionego oraz polikrzemianu litu jako dodatków w wyrobach z masy silikatowej”

Wyróżnienia:

 • Milena Nowek – współautorka wynalazku „Zastosowanie regranulatu polistyrenu wysokoudarowego jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej”
 • Zbigniew Michno – autor wynalazków „Rzep”, „Łącznik, zwłaszcza budowlany”
 • Szymon Kowalski – współautor wynalazków „Filament do druku w technologii FDM i FFF”, „Mechanizm podawania filamentu w drukarkach typu FDM i FFF”
 • Krzysztof Sokołowski – współautor wynalazków „Filament do druku w technologii FDM i FFF”, „Mechanizm podawania filamentu w drukarkach typu FDM i FFF”
 • Aleksandra Wojciechowska – współautorka wynalazku „Tetrahydrofuranylopochodna cytronellolu”
 • Jakub Chołodowski – współautor wynalazku „Czujnik do pomiaru przemieszczeń, zwłaszcza elementów ogumienia względem obręczy koła jezdnego”

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca, organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu pt. „Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej” – program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs jest adresowany do studentów i doktorantów będących studentami studiów dziennych, którzy w swoim indywidualnym lub zespołowym dorobku naukowym posiadają chronione lub zgłoszone do ochrony przedmioty własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe/przemysłowe. Szczególne preferencje mają zgłoszenia rozwiązań technicznych udokumentowanych prototypami lub modelami, stanowiącymi najciekawsze formy prezentacji i promocji podczas wystaw i targów.

Komisja konkursowa oceniająca zgłoszone rozwiązania przyznaje od trzech do pięciu równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia. Laureaci nagród głównych biorą udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator finansuje zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu Twórców w Genewie.

Inicjatywa wspomagająca młodych twórców i stwarzająca warunki do popularyzacji i promocji wyników ich pracy twórczej uzyskała akceptację m. in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Uczestnicy wszystkich edycji Konkursu mają okazję promować rozwiązania oraz Uczelnię także m. in. poprzez udział w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej i spotkaniach brokerskich, prezentację w Katalogu Wynalazków Studenckich – Oferty Technologiczne oraz rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *